Kategori: Husorden

 • Promenadebyens Husorden er ajourført

  Promenadebyens Husorden blev sidst ajourført i januar 2019. Siden da er der opsat affaldsindkast på terræn ved parkeringspladserne, og desuden er containerne i P-kælderen fjernet. Afsnittet om “Affald” i Husordenen er derfor ajourført i overensstemmelse med de faktiske forhold. Den ajourførte Husorden ligger på hjemmesiden under hvert hus under fanebladet “Dokumenter vedrørende ……” og kan […]

 • Promenadebyens husorden er blevet opdateret

  Promenadebyens husorden er blevet opdateret som følge af afstemningsresultatet fra generalforsamlingen den 26. april 2017. På generalforsamlingen blev det vedtaget at ændre tidspunktet for, hvornår der skal være ro på aftener op til hverdage. Tidspunktet blev ændret fra kl. 24.00 til kl. 22.00. På aftener op til lørdage, søndage og helligdage er tidspunktet uændret kl. 24.00. Den opdaterede husorden […]

 • Den lille folder om Promenadebyens husorden er blevet ajourført

  Den lille folder om Promenadebyens husorden er blevet ajourført, så den nu også gælder for Soldækket. Desuden indeholder den navne og mailadresser på bestyrelsesmedlemmer i alle Promenadebyens bestyrelser. Folderen om Promenadebyens husorden findes her i et printvenligt pdf-format. Folderen findes desuden under “Dokumenter” under fanebladet for det enkelte hus. Ejerforeningen Promenaden /Erik Nielsen, 8, 7. tv.

 • SUK – Vand igen.

  Sommeren er over os med varme og dejligt udeliv. Det er også årstiden hvor vi vander vores planter på de respektive altaner, så de smukke planter kan overleve og glæde os sommeren igennem. MEN- Det er ikke nødvendig at overvande planterne og altanen udenom planterne ! Derfor et suk og en henstilling om at begrænse vandingen til […]

 • Skraldesuget er defekt og må derfor ikke bruges

  Så er den centrale del af Promenadebyens skraldesug desværre igen defekt. Der må derfor ikke kastes affald i systemet. Dette gælder for såvel indkastene i Stævnen, Broen og Sejlet som indkastene på parkeringspladsen. Der er opstillet affaldscontainere på havegangene ud for hvert indgangsparti. Disse containere skal midlertidigt bruges i stedet for skraldesugene. Ejerforeningen Promenaden /Erik […]

 • Nyt om skraldesuget

  Skraldesuget i Stævnen og Broen (Promenadebyen 2, 6 og 8) virker nu igen. Skraldesuget i Sejlet (Promenadebyen 12 og 14) er derimod stadig defekt og må derfor ikke benyttes. Brug i stedet for de grønne affaldscontainere på havegangen ved indgangspartierne. Ejerforeningen Promenaden /Erik Nielsen, 8, 7. tv.

 • Affaldssuget er defekt og må derfor ikke bruges

  Den centrale del af Promenadebyens affaldssug er defekt. Der må derfor ikke kastes affald i systemet. Dette gælder for såvel Stævnen, Broen og Sejlet som indkastene på parkeringspladsen. Der er opstillet grønne affaldscontainere på havegangene ud for hvert indgangsparti. Disse containere skal midlertidigt bruges i stedet for affaldssugene. Ejerforeningen Promenaden /Erik Nielsen, 8, 7. tv.

 • Referat af fællesmøde d. 20/11 2015

  Referat af fællesmøde d. 20/11 2015 for A/F Stævnen, A/F Broen, A/F Sejlet og Parkeringslauget. Tilstede i Nordatlantisk hus: Marie, Jørgen, Flemming, Erik N, Kresten, Jens Bo, Michael, Kirsten, Rasmus, Erik G og Birgit. Erik N styrede ordet og Jørgen skrev referat. Dagsorden El-bil Husorden Fælles vanding af krukker Oversigt over ansvar og serviceaftaler Mødekalender […]

 • Folder om husorden

  Den lille folder om Promenadebyens husorden er blevet revideret. Den reviderede folder er lagt i postkasserne til hver enkelt husstand. Folderen findes her i printvenligt pdf-format. Bestyrelsen for Ejerforeningen Promenaden /Erik Nielsen, 8, 7. tv.  

 • “Ridser i lakken”

    Vi har en udfordring i Stævnen, som har lidt med den romantiske musikvideo af John Legend at gøre. Det handler dog ikke om Ung Kærlighed, men måske om Ung Kedsomhed? Jeg gætter kun, for jeg ved det ikke, men det ville være dejligt at få opklaret. Helst uden overvågning. Det er tilsyneladende en fan […]