Kategori: Uden kategori

 • Tak for opmærksomheden

  En stor, dybtfølt tak for al opmærksomhed ved Bjarnes bisættelse den 13. 2. 2020 Mange hilsener Tove

 • Bjarne er død

  Jeg vil gerne meddele, at min kære mand, Bjarne Ramsrud Jacobsen, Stævnen 2 4. 3 er død. Han døde på plejehjemmet Rytterkassernen d. 5. 3. 2020 efter længere tids svækkelse. Han skal bisættes fra sygehuskapellet, Heden 5, fredag d. 13. 3. kl. 13.30 Hilsen Tove Jacobsen

 • VINAFTEN med Kvickly på Mødestedet, Skibhus 17:48.

  Kære vininteresserede. Som de fleste af jer er klar over så gentages successen fra sidste år med en komb. vin-/madaften, onsdag den 21. november kl. 19 (99,- kr.). Jeg foreslår derfor “same procedure as last year” hvor vi mødes ved Stævnen kl. 18,30 og går derop i samlet flok, hvor vi så har fordelen af, […]

 • Ekstraordinær generalforsamling i Stævnen A/F D 12 Juni 2018 Dagsorden.: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af suppleanter til A/F Stævnens bestyrelse 3. Behandling af indkomne forsalg. Forslag fra A/F Stævnens medlemmer:  Ole Valdemar Andersen, Inddækningsudvalget  Jesper og Dorte Jensen 2,7,3 4. Eventuelt Formanden bød velkommen. Næste år vil bestyrelen forsøge […]

 • Forglemmelse ?

  Det må vel være en forglemmelse at der endnu ikke er referat fra Stævnen og P-laugets generalforsamlinger ? Henviser til vedtægterne 9.5 ….3 uger Blev desværre nød til at skrive indlægget igen, da det underlig nok forsvandt i overflytningen :-) Jesper

 • Fredagsbar 21 april aflyst

  Der er ingen fredagsbar fredag 21 april. Køkkenet er ikke reetableret, og der er derfor stadig lukket på Restaurant Nordatlanten. MvH Kresten

 • Tilstoppet affaldsskakt på Stævnen

  Affalds skakten på Stævnen er tilstoppet. Jeg har prøvet at kontakte Odense Renovation og venter på en tilbagemelding. Fortsat god Påske. Morten Kyndbøl

 • FREDAGSBAR 14 april

  Grundet en brand i køkkenet på Restaurant Nordatlanten i mandags 10 april, er der INGEN fredagsbar den 14 april. Der er lukket indtil køkkenet er reetableret. I vil blive holdt orienteret om hvornår vandingsstedet igen er åbent. MvH og god påske Kresten

 • Isoleringsarbejder i AF Stævnen

  Til alle beboere i Stævnen Arbejderne med at isolere i kælderregionen under Stævnen (Promenadebyen 2) er nu tilendebragt. Samtidig er alle brandisolerende tætninger herunder rør- og kabelgennemføringer færdige. Alle arbejder er udført i henhold til det notat som vores rådgivende ingeniør Per Mærsk Thomsen fra SWECO har haft anmærkninger om. Bestyrelsen i Stævnen vil gerne […]

 • Vandskade Broen nr 8 lejligheder TH i opgangen

  Hej alle i opgang 8 lejligheder TH. Der er fundet en utæt forskruning hos Karsten og Joan. Resulterer i at vand er trængt ind i isolering omkring ventilationsrøret til højre i teknikskabet. Vandet er efterfølgende løbet på ventilationsrøret, og nået ned i forretningen nr 10. Alle lejligheder i søjlen er berørt. Fejlen er anmeldt til […]