Arkiv

Arkiv for kategorien ‘Ideer’

VINAFTEN med Kvickly på Mødestedet, Skibhus 17:48.

Kære vininteresserede.

Som de fleste af jer er klar over så gentages successen fra sidste år med en komb. vin-/madaften, onsdag den 21. november kl. 19 (99,- kr.).

Jeg foreslår derfor “same procedure as last year” hvor vi mødes ved Stævnen kl. 18,30 og går derop i samlet flok, hvor vi så har fordelen af, at vi på hjemturen kan STØTTE hinanden efter indtagelse af de flydende dråber.

Vi glæder os –
Niels m.fl., Broen 8, 4.tv., mobil 20435307
(har i ikke set annoncen så ring gerne for nærmere info).

Forslag til generalforsamlingen

Tiden for generalforsamlinger nærmer sig.  A/F Stævnen, A/F Broen, A/F Sejlet, E/F Promenaden og Parkeringslauget holder generalforsamlinger d. 6. maj. Møderne afvikles i Nordatlantisk Hus.

Fristen for indlevering af forslag til behandling på de kommende generalforsamlinger er 1. marts 2014.

Har du forslag, du ønsker behandlet, skal du aflevere dem til formanden for foreningerne inden 1. marts 2014. Du finder navne og adresser på bestyrelserne ved at klikke på linket til foreningen

A/F Stævnen,    A/F Broen,    A/F Sejlet,    E/F Promenaden ,    Parkeringslauget

Jørgen,
A/F Stævnen

PS: Den officielle indkaldelse til møderne udsendes af LEA til samtlige ejere på mail.

Categories: Bestyrelser, Generalforsamlinger, Ideer Tags:

Reklamer nej tak!

20130311-133424.jpg

Dette er ikke et ungdomsportræt, som jeg forsøger at skubbe ind som nyt profilbillede på hjemmesiden. Det er såmænd en reklame som jeg fandt i min postkasse. Min postkasse med ‘Reklamer nej tak’ skilte på.
Ud over finanskrise, klimakrise, befolkningskrise, energikrise og et par stykker mere, lever vi også midt i en forbrugskrise. Det er svært at få os til at svinge Dankortet hurtigt nok. Selv om reklame folkene bliver mere og mere anmassede, får det ikke mig til lommerne. Tvært imod er jeg ved at udvikle ‘reklameallergi’. Jeg reagerer mod at blive proppet med tilbud med røde pletter på halsen og alt for hurtig vejrtrækning.
Jeg gider ikke reklamer i min postkasse , og jeg synes det er vanvittigt med alt det trykte papir vi dagligt smider direkte i containeren.
Der er i dag mange muligheder for at opsøge informationer inden man vil forbruge. Det kan jeg godt selv finde ud af.
Jeg vil gerne være fri for reklamer og der er andre, der gerne vil have dem. Lad dem tegne et (gratis) abonnement på ‘Ugens Reklamer’.

/Jørgen, Stævnen 4. 4

Categories: Affald, Husorden, Ideer Tags:

“Fix det lort!”

Et klip fra vores opslagstale i kælderen.
Hvem er du? Hvem henvender du dig til? Hvad vil du gerne sige?

/Jørgen Stævnen 4.4

Udvikling på havnen

23 oktober, 2011 8 kommentarer

Kære medbeboere i Promenadebyen

Det er nu mere end 2½ år siden vi flyttede ind i vores nye lejlighed. Vi er rigtig glade for beslutningen om at flytte fra en lille kystby på Fyn til Odense Havn. Efter en hektisk periode med fejlrettelser i lejligheden og flere kampe med MT Højgaard er resultatet to blokke med nye skønne lejligheder i et fantastik miljø, centralt i Odense. Trods det at vi er ca. 200 beboere i blokkene og vores indbyrdes forskelligheder oplever jeg en rigtig god naboånd. Altid venlige smil, småsnak – og ofte meget lange samtaler og en stor hjælpsomhed. Mangler vi startkabler er der ikke langt ned til Chresten, mangler der paprika til aftensmaden er der hjælp hos Hanne og Jørn og har vi brug for et mindre stillads er der hjælp at hente hos vores nabo. Der er rigtig mange der deltager aktivt og lægger et stort arbejde i ejerforeningen, bestyrelserne mv.

Jeg har lige passeret de 52 år og har pensioneret mig selv. Jeg har i man-ge år glædet mig til at kunne indtage rollen som “den sure gamle mand” der med mange års ballast kunne forholde sig kritisk og negativt til nye tiltag.

Jeg har dog indtil nu haft svært ved at falde ind i rollen, og har ikke rigtig – selvom jeg forsøger – kunnet komme i det røde felt over de små ting der kan være i så stor en bebyggelse. Trods finanskrisen sker der rigtig meget på havnen: Nye boliger i Englandsgade, Sejlet står snart færdigt og det virker som om der bliver mere og mere liv på havnen. Vi ser dagligt lystfi-skere, skibe der går ind og ud og fornyligt Jægerkorpset der “besatte” Byens Ø og i aftes Techno fest på øen. Alt sammen ting der er med til at skabe liv på havnen. En af de væsentligst årsager til, at vi flyttede hertil. Ellers kunne vi ligeså godt have blevet boende i den kystby vi kommer fra, hvor udviklingen efterhånden er gået i stå og alting forbliver som det er.

Jeg bliver meget forundret, når jeg gennem kontakter i Odense Kommune erfarer at de har det indtryk, at vi her i bebyggelsen er negativ indstillet overfor nye tiltag som havnebad og ungdomsboliger. Det kan da ikke være den udbredte holdning her i blokkene? Hvilke forventninger har der væ-ret, da man valgte at flytte ind til en central del af Odense? Ro, fred og fuglefløjt?

Som den selvbestaltede sure gamle mand, jeg har besluttet mig for at være må jeg dog se mig overhalet. Ifølge signalerne på varmerørene er der flere der har besluttet sig for at sælge lejligheden og flytte her fra pga. planlagt byggeri af ungdomsboligerne.

Både ungdomsboliger og havnebad vil naturligvis støje og svine lidt; men det er ikke at sammenligne med det liv det vil tilføre havnen. Der er vel ikke nogen der ønsker at der kun er plads på havnen til en bestemt type mennesker bevogtet bag hegn og videoovervågning. Eller er der?

Mange venlig hilsner
“Den sure gamle mand”
Karsten, 8, 7. th.

Categories: Beboer-initiativer, Ideer, Positivitet Tags:

Kajak-roer?

http://kajak-axel.blogspot.com/search/label/Udstyr?max-results=20

Billedet er hugget fra kajak-axel's blog

Foråret skulle efter kalenderen være på vej, selv om det stadig føles vinterligt at færdes udenfor. Og hvem tænker så på at bevæge sig i en kajak, – i iskoldt vand? Det er helt sikkert fine oplevelser man kan få i kajak om vinteren, – og ikke mindre sjovt, når det bliver bedre vejr og sommer.

Når vi nu har valgt at bo lige ved vandet, kunne det tænkes, at der var interesse for at ro en kajaktur i ‘nærmiljøet’. Det kan gøres ved at man melder sig i en af byens kajakklubber og får adgang til undervisning og lån af udstyr.  Det er en god måde at starte på. Så skal man  møde op i klubben og  ro sin tur derfra.

Det kunne være fristende også at have muligheden for at gå i kælderen, bære kajakken ned på Promenaden og så ro derudaf. Eller hvad tænker du?

Vi er et par stykker, der har kajak. Vi mangler bare en mulighed for at have den liggende her, hvor vi bor. Parkeringslauget har anvist en væg i parkeringskælderen til ophængning. Vi har kontakt til en ‘leverandør’ af ophæng, Vi mangler bare lige den praktiske del med at få det gjort.

Og så skal vi selvfølgelig lige at høre om der skulle være flere interesserede kajakfolk? Kunne du tænke dig at have mulighed for at have en plads i et kajakophæng i kælderen?

Skriv en kommentar.

/Jørgen, Stævnen, 4.4

Categories: 5000havn, Aktivitet, Ideer, Positivitet Tags:

Læsegruppe på havnen

Er du glad for bøger og har du også tænkt på, at det kunne være dejligt at dele dine læseoplevelser med andre?

Vi har før talt om at starte en læsegruppe for de beboere i Stævnen og Broen, der har lyst til at tale med andre om de oplevelser og tanker bøger kan give anledning til. Nu skal det blive til noget.

Vi forestiller os, at vi mødes én aften om måneden på skift hos hinanden.  I gruppen aftaler vi, hvilke bøger vi læser. Det skal være bøger, der giver anledning til diskussioner, et godt grin og mere alvorlige samtaler. Vi skal ikke kun mødes for at tale sammen, der skal også være plads til lidt godt at spise og drikke.

Har du lyst til at være med?

Vi mødes første gang torsdag 4. november kl. 19.30 hos Birgit for at udveksle gode ideer, lave aftaler og planlægge indholdet.

Vi har delt en tilmeldingsblanket rundt i postkasserne. Hvis du mangler en blanket kan den udskrives her.

Hilsen

Birgit  Skaarup Hansen, Broen 8, 3. tv

Lene Schultz Larsen, Stævnen 4. 4

PS: Hvis du ikke kan komme til første mødegang kan du skrive  dine ideer og tanker om læsegruppen i en kommentar her på siden.

Categories: Aktivitet, Ideer, Læsegruppe Tags:

Cykler og opbevaring

Der er rigtig mange cykler på vores område. Og der kommer markant flere til efterhånden som nye beboere flytter ind. Og det er ved at blive et problem at opbevare alle disse cykler på en praktisk måde.

Som det fremgik af billedet af opslagstavlen i kælderen under Stævnen er der allerede opbakning til at  finde nogle gode løsninger til parkering/opbevaring af cykler.

Oftest er der 2 cykler pr. lejlighed nogen gange flere, så der vil mindst være omkring 100 cykler, der skal parkeres/opbevares.

Jeg skriver ‘parkeres/opbevares’, fordi jeg tror der er en del af cyklerne, som kun sjældent er i brug, mens andre bruges dagligt.

På tavlen foreslås at installere cykelstativer i kælderen. “God ide”. Men måske løser det ikke alene vores problem.

Måske skal vi finde en løsning til cykler, som kun bruges sjældent, og som derfor kunne hænges lidt af vejen (Opbevaring)

En anden løsning til cykler der bruges dagligt, som skal være nem og hurtig ud og ind ( Cykelparkering).

Måske sku’ man kikke sin cykelpark efter og kikke sig selv i øjnene: kommer jeg ud på denne jernhest inden for de nærmeste år? Skal den monstro skrottes? Sku’ jeg hellere købe en ny og så komme i gang med de cykelture sammen med naboerne?

Er der nogen der har erfaringer, ideer og ønsker til løsningerne? Har du en mening? Så er det bare kom frit frem! Giv trygt en kommentar!

/Jørgen, Stævnen, 4. 4

Beboer-initiativer

Som opfølgning på Joans forslag på generalforsamlingen om en beboergruppe og i  debatten under overskriften Positivitet er der opstået et initiativ til at mødes for at sætte skub i de mange ideer til aktiviteter i Promenadebyen.

Der har nu været afholdt første møde hos Joan med et meget positivt resultat. Du kan læse referatet og få gode ideer til hvor du gerne vil bidrage.

Jørgen, Stævnen 4.4

Husorden- indlæg til debat

På generalforsamlingen i A/F Stævnen (se referat) debatterede vi husordenen ud fra det forslag som bestyrelsen fremlagde. Der var en del debat om hvor præcise formuleringerne i husordenen skal være. Trods uenighed blev forslaget vedtaget.
Det var også klart under debatten, at husordenen er underordnet vedtægterne for foreningen. Det kunne derfor give god mening at sammenskrive husorden og vedtægter.

Det har Poul Henning Fløjborg gjort sig nogle tanker om, som han gerne vil debattere inden næste generalforsamling.  Han skriver:

Jeg var fortaler for en mere præcis udgave af vores regler omkring husorden på netop overstået generalforsamling.

Jeg mener, at husorden i endelig form skal være en del af vores vedtægter under §6, således at ændringsforslag kan stilles op til generalforsamlingen og ændringer gennemføres demokratisk jf. vedtægternes §14.

Når vi er ved vedtægterne vil jeg gerne stille et forslag (så er jeg i god tid inden 1. Marts 2011) – vedtægternes §10.4 ændres fra: ”senest 1. Marts” til ”senest 5 hverdage efter modtagelse af indkaldelse til generalforsamling”.

Hilsen Poul Henning Fløjborg, Stævnen, 2. 3

Du kan læse Poul Hennings reviderede forslag til husorden og give dine indlæg til debatten som en kommentar her.

Categories: Generalforsamlinger, Husorden, Ideer Tags: