Stævnen


Til alle beboere i Stævnen

Det er vedtaget, at informationer m.v. fremover udsendes elektronisk til foreningens medlemmer.

Derfor bedes I altid underrette vores ejendomsadministrator, hvis der sker ændringer i jeres kontaktoplysninger (e-mailadresse).

LEA Ejendomspartner, tlf. 76 33 84 40. Husk at oplyse referencenummer 660-648-xx-x (jeres individuelle nummer).

Venlig hilsen
A/F Stævnens bestyrelse

 1. Morten
  25 februar, 2018 på 08:23 | #1

  Status på problemer med skralde skakten efter ombygning/ tilslutning til det nye fælles skraldesug.
  1. overtryk når man åbner skralde skakten,
  2. støj fra skakten i kælderen.

  Vi har nu endelig , efter at have rykket for svar flere gange, fået en tilbagemeldning fra Odense Renovation på vores klage/forespørgsel.
  Bestyrelsen arbejder selvfølgelig videre på sagen.

  På vejene af Bestyrelsen Stævnen
  Morten Kyndbøl

 2. Morten
 3. Helle
  23 maj, 2017 på 13:31 | #3

  Hej Jørgen

  D 29 marts skrev Morten Kynbøl følgende og linket har INTET med min mail at gøre, og jeg ved godt at hjemmesiden ikke findes mere. Du vil finde det under Stævnen og hvis du ser under kommentar. Så det er højst sandsynlig Morten der skal ind og rette i den kommentar, hvis du ikke kan gøre det som administrator.

  29 marts, 2017 på 06:41 | #5 Svar | Citat
  Nu kan vi følge vores eget vand og varme forbrug med en app fra Techam
  Brugervejledning til Techem Beboer App er lagt ud på vores hjemmeside.
  1. Download den nye app på din telefon (søg på techem Beboer app)
  2. Du får din kode ved at sende sms til Flemming på mobil nr. 40164360
  3. Læs hele vejledningen på nedenstående link.
  Techem Beboer App – lejer-beboer – brugervejledning
  Du finder også info på dette link.
  http://www.5000havn.dk/sb/st%C3%A6vnen/dokumenter/
  God fornøjelse
  Morten Kyndbøl

 4. Helle Drejer
  23 maj, 2017 på 08:43 | #4

  @Morten

  Hej

  Det link i henviser til mht techem virker ikke efter i har skiftet domain navn på hjemmesiden. Kan det blive uploaded igen, eller kan Jørgen Castensen få det ændret så det virker ordentligt.

  http://www.5000havn.dk/sb/st%C3%A6vnen/dokumenter/

  På forhånd tak.

  mvh

  Helle Drejer

  • Jørgen Carstensen
   23 maj, 2017 på 12:52 | #5

   Hvor finder du det link der ikke virker?
   Hvis du tager linket fra en mail og sætter det ind i din browser, så virker det ikke mere fordi den gamle hjemmeside er lukket. Men hvis du går ind på det nye hjemsted, Klik på Stævnen/Dokumenter vedrørende Stævnen/Brugervejledning til Techem app. Så virker linket fint.
   Jeg kan ikke gå ind i din mail og ændre linket for dig. Måske skulle bestyrelsen overveje at udsende orienteringsmailen igen, hvis det er vigtigt.

   /Jørgen

 5. Morten
  19 maj, 2017 på 06:23 | #6

  Referat fra bestyrelsesmøde i A/F Stævnen mandag den 15. maj 2017 kl. 19.00 hos Flemming.

  Man kan se og læse alle møderne som PDF på dette link..
  http://www.promenadebyen-odense.dk/st%C3%A6vnen/moder/

  Dagsorden:

  1. Bestyrelsens konstituering
  2 Opfølgning på emner behandlet på generalforsamlingen: Automatisk døråbner og fjernelse af rødalger på facader og vedligeholdelsesplan
  3 Opfølgning på isoleringsarbejde mm i kælderregionen
  4 Opfølgning på mail fra HTH angående problemer med ophængte skabe
  5 Drøftelse af mail fra Odense Renovation v/Jan Pedersen angående drift af centralt skraldesug 6 Håndtering af klage over støj fra overbo
  7 Eventuelt

  Ad1
  Bestyrelsens konstituering Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde (uændret i forhold til tidligere):
  – Formand: Lars Baagøe Hansen,
  – Næstformand: Morten Kyndbøl
  – Sekretær: Flemming Menger
  – A/F Broens repræsentant i E/F: Morten Kyndbøl

  Ad 2)
  Aut. døråbner: Lars indhenter yderligere tilbud på aut. døråbner til hoveddør i stuen inden vi beslutter os for hvem der skal have opgaven. Facadeafrensning: På generalforsamlingen blev bestyrelsen opfordret til at tage kontakt til f.eks. Teknologisk Institut med henblik på at forhøre os om det er en korrekt behandling som vi ønsker at foretage i forbindelse med afrensning rødalger på facaden i Stævnen. Dette vil Morten gøre. Flemming arbejder sideløbende videre med behandling af de indkomne tilbud og bestyrelsen hælder mest til løsningen som virksomheden Sylan har sendt til bestyrelsen. Dette tilbud blev også drøftet på generalforsamlingen hvor bestyrelsen fik mandat til at godkende et tilbud på op til kr. 150.000 plus moms.
  Flemming vil desuden sørge for at koordinere med vores vinduespolerer så vi kan drage fordel af at der er en lift i området i forvejen.
  Vedligeholdelsesplan:
  Lars kontakter LEA med henblik på opstart af vedligeholdelsesplan på bygningen.

  Ad 3)
  Vi mangler at få tilsendt dokumentation fra Persolit for de udførte arbejder. Lars rykker firmaet. Ifølge planen skal der nu udføres en røg-test som skal dokumentere om isoleringsarbejderne er udført som ønsket og om det virker efter hensigten. Lars kontakter SWECO med henblik på at få udført en sådan test. Morten vil desuden kontakte Helle/Tove for at se nærmere på deres påtale om træk i deres lejlighed.

  Ad 4)
  Vi har ikke hørt yderligere i henvendelsen fra HTH køkkener angående risiko for at skabe kan falde ned.. Vi afventer derfor indtil videre at HTH henvender sig. Vi har givet HTH vores kontaktoplysninger så det er muligt at HTH kontakter ejerne direkte.

  Ad 5)
  Morten er nu kontaktperson til Odense Renovation og hvis beboerne oplever problemer med centralt skraldesug så skal han kontaktes – så tager Morten direkte kontakt til Odense Renovation.

  Ad 6)
  Vi har fået en henvendelse fra en beboer som følte sig chikaneret af sin overbo som klager mente støjede temmelig meget. Det er bestyrelsens helt klare holdning at vi ikke vil inddrages i private konflikter mellem parter. Det er alene de involverede parter der skal løse en sådan konflikt og det vil ikke ske med bestyrelsens medvirken.

  Ad 7)
  En beboer i ejendommen havde haft en dårlig oplevelse med en person der stod foran hendes hoveddør til lejligheden og udgav sig for at være VVS mand men manden virkede suspekt og lignende ikke en VVS’er. Manden forsvandt ret hurtigt igen da beboeren ikke ville lukke personen ind. Flemming vil skrive et indlæg på vores hjemmeside om at vi ikke skal lukke nogen ind vi ikke kender. Lyset i cykelkælder har tændt uhensigtsmæssigt når dør ind til kælderen åbnes. Iflg. Flemming er dette problem nu løst
  Næste møde aftalt til fredag den 30. juni 2017. For referatet: Lars Baagøe Hansen

 6. Flemmimg
  15 maj, 2017 på 21:06 | #7

  Fremmede i vores bygning……

  For nylig havde 2 af vores kvindelige beboere en ubehagelig oplevelse, med en fremmed mand som stod på deres repo og præsenterede sig som en VVS mand og ville ind i en lejlighed og se “noget”. Damerne havde dog ikke bestilt nogen håndværker og manden som talte dansk, var i arbejdstøj men ikke havde noget værktøj med, gik igen med, måske uforrettet sag, og satte sig derefter ind i en privat personbil med 2-3 ventende herre…..
  Dette blot for at gøre opmærksomt på, hvor vigtigt det er at vi ikke bare ukritisk lukker hvem som helst ind i vores bygning.
  Hvis det ikke er nogen man kender, er der ikke noget i vejen for at spørge evt. fremmede om deres ærende i vores bygning.
  Så derfor venligst lad være med at lukke andre ind end dem du har aftaler med.
  På vegene af Bestyrelsen AF Stævnen.

 7. Morten
  29 marts, 2017 på 06:41 | #8

  Nu kan vi følge vores eget vand og varme forbrug med en app fra Techam
  Brugervejledning til Techem Beboer App er lagt ud på vores hjemmeside.

  1. Download den nye app på din telefon (søg på techem Beboer app)
  2. Du får din kode ved at sende sms til Flemming på mobil nr. 40164360
  3. Læs hele vejledningen på nedenstående link.

  Techem Beboer App – lejer-beboer – brugervejledning

  Du finder også info på dette link.
  http://www.promenadebyen-odense.dk/st%C3%A6vnen/dokumenter/

  God fornøjelse
  Morten Kyndbøl

 8. Henrik ipsen
  24 marts, 2017 på 17:12 | #9

  .To af vores cykler er desværre stjålet inden for de sidste to dage, skynd jer at sætte jeres cykler i kælderen

 9. Morten
  16 marts, 2017 på 05:44 | #10

  Vigtig information til beboerne i Stævnen
  Tirsdag den 21. marts kl. 07 vil der ske opstart af forskellige arbejder i vores bygnings kælderregion. Arbejderne starter i cykelkælderen og vil vare ca. 3 dage. Dernæst tages der fat i de øvrige rum i kælderen og alle arbejder forventes afsluttet indenfor 2 uger. Arbejder består af:
  • isolering af cykelkælder, sprinkler rum samt teknikrummet
  • brandisolering af rør – og kabelgennemføringer i kælderregionen
  • brandisolering af rør – og kabelgennemføringer i hver lejligheds teknik rum (der hvor varmebeholderen findes.)
  Disse arbejder vil påvirke de enkelte beboere på forskellig måde. Dels skal vi have ryddet vores cykelkælder for alle cykler og dels får hver enkelt lejlighedsbeboer besøg af en medarbejder fra virksomheden Persolit der skal sikre korrekt brandisolering i teknik rummene i lejlighederne. Persolit oplyser at arbejderne i hver lejlighed vil tage ca. 1 times tid.
  Senest den 19. marts skal cykelkælderen være ryddet incl. bagrummet ved cykelkælderen. I skal selv flytte Jeres cykler fra cykelkælderen og udenfor til det afmærkede område ved syd – øst siden af bygningen i de 3 dage arbejderne pågår og derefter retur til cykelkælderen igen. I er også velkommen til at placere jeres cykler på jeres egen p-plads hvis det kan ske uden gene for de parkerede biler. Det skal understreges at det er cykel ejernes eget ansvar at sikre sine cykler mod tyveri.
  I bagrummet i cykelkælderen er der anbragt nogle bildæk samt nogle cykelstel der er låst fast i vandrør. Alle disse genstande skal flyttes øjeblikkelig fra dette rum. I modsat fald vil de blive fjernet uden varsel og afleveret til politiet.
  Bestyrelsen vil gerne bede alle beboere være positivt indstillet på at arbejderne bliver udført så gnidningsfrit som muligt og at alle beboere er samarbejdsvillige i forhold til at være hjemme på den tid som bliver tildelt af Persolit. Hvis der er beboere der ikke er hjemme kan man aftale med et bestyrelsesmedlem at der afleveres nøgler til lejligheden så man ikke nødvendigvis skal være hjemme når arbejderne i lejligheden udføres. Vi kender p.t. ikke tidspunkterne endnu men alle vil få besked når tiderne er fastlagt af Persolit.
  Hvis der er spørgsmål er I velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne i A/F Stævnen. Det vil også være en god idè at følge med på vores hjemmeside hvor der også vil blive indsat opslag om arbejderne.
  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen i A/F Stævnen

 10. Morten
  12 marts, 2017 på 13:47 | #11

  Afholdte møde referater fra bestyrelsen EF Stævnen.
  Menuen med oversigt over de afholdte referater er nu opdateret.
  Se dem på dette link.

  http://www.5000havn.dk/sb/st%C3%A6vnen/moder/

  Stævnens beboerliste.
  Beboerlisten er nu opdateret med hjælp fra Helle Drejer.
  Se beboerlisten på dette link.

  http://www.5000havn.dk/sb/st%C3%A6vnen/staevnens-beboer/

 11. Morten
  12 marts, 2017 på 13:46 | #12

  Stævnens bestyrelses opgavefordeling og navne på dem der frivilligt har påtaget sig opgaver til at hjælpe alle os beboere er lige blevet opdateret.

  Se opdateringerne på dette link.
  http://www.5000havn.dk/sb/st%C3%A6vnen/bestyrelse/

 12. Lars Baagøe
  13 juli, 2010 på 06:08 | #13

  Denne mail fra Peter Kallehave er til info for interesserede potentielle bådpladsejere:

  Jeg har fået pris hjem på ramning af pæle til bådepladser og det er godkendt af Aareal Bank.

  Jeg afventer svar fra entreprenør omkring udførelse, men jeg sørger for det bliver hurtigst muligt.

  Vil i informere ejerne herom?

  Venlig hilsen/Best regards

  Peter Kallehave
  Projektchef
  Senior Construction Manager

 13. Jørgen
  13 maj, 2009 på 07:41 | #14

  Jeg har snakket med Rene, som har kontakten vedr. bådpladser. Det er svært at melde noget præcist ud i øjeblikket, siger han. Men jeg har givet tilbagemelding som interesseret, uden at føle mig bundet.
  /Jørgen, Stævnen 4.4

 14. Pia Klint Jørgensen, Stævnen, 5.s., lejl. 2
  12 maj, 2009 på 08:33 | #15

  For at kunne tage stilling til om vi er interesseret i en bådplads eller ej, så vil det være rart om bestyrelsen kunne distribuere betingelserne og priser for lejen.
  Thanks…

 1. Ingen Trackbacks endnu.