P-lauget

 1. Kurt Nielsen
  7 januar, 2020 på 18:51 | #1

  @Bjarne Grubbe
  Hej

  Kan jeg købe en

  Venlig hilsen
  Kurt

 2. Bjarne Grubbe
  6 oktober, 2016 på 11:43 | #2

  Sælges – Sælges

  2 stk portåbnere sælges til porten i garagekælderen under Promenadebyen, grund fraflytning.

  Bjarne Grubbe
  Promenadebyen 12, 5Tv.
  mobil: 31100593

 3. Michael G. Nielsen
  5 januar, 2014 på 15:12 | #3

  Er det mon muligt at få referatet fra Laugets bestyrelsesmøder og Generalforsamlinger i 2011, 2012 og 2013 lagt herop på Promenadebyens hjemmeside?

  Venlig hilsen
  Michael

 4. Andreas Bøttger
  8 juni, 2011 på 12:06 | #4

  Vedr. cykelparkering i p-kælderen: er der stadig overvejelser i gang ift. at skifte porten til kælderen ud med en mere støjsvag model? Den nuværende løsning larmer infernalsk ved både åbning og lukning – en begivenhed der finder sted med stadig stigende frekvens, efterhånden som folk bruger dén vej ind og ud af kælderen.

  Jeg har stor forståelse for, at ikke mindst beboere med små børn i cykelstole finder indgangen gennem porten mere praktisk, men for os med altan (og soveværelse!) ud mod rampen, er det en knap så behagelig oplevelse.

  Venlig hilsen

  Andreas (Stævnen, 1. TV)

 5. bjjo
  7 oktober, 2009 på 17:18 | #5

  Referat af parkeringslaugets bestyrelsesmøde den 1. oktober 2009
  Deltagere: Bjarne Jørgensen, Birgit Mehl og Jan Sander

  Dette var det første møde i den nye bestyrelse og formålet var at drøfte de mange praktiske gøremål, som bestyrelsen skal afklare, udføre og forestå til tjeneste for medlemmerne.
  Det vigtigste for os på nuværende tidspunkt er at få identificeret de enkelte medlemmers brug af parkeringskælderen og de parkeringsbåse de enkelte anvender i dag. Bestyrelsen er i besiddelse af en oversigt, som er udarbejdet af OHU. Vi ønsker dog at få verificeret denne, hvorfor vi snarest vil ligge en parkeringsoversigt i jeres postkasse med anmodning om en tilbagemelding herpå. Skulle der være nogen ejere, som ikke bebor deres lejlighed, vil vi gerne udbede os en adresse hvortil vi kan fremsende den fremtidige korrespondance. Samtidigt bedes I informere os om I evt. har et behov for en 2. Parkeringsplads eller evt. ønsker at bytte den nuværende, så vil bestyrelsen arbejde videre i det omfang det er muligt med disse ønsker.
  En identificering af brugen af de enkelte parkeringsbåse er naturligvis det grundlag vi skal arbejde videre med hen imod at disponere de nuværende ledige parkeringspladser og til de fremtidige ejere.
  OHU ejer de lejligheder som endnu ikke er solgte, og har foretaget fuld indbetaling for kalenderåret 2009 for de dertil hørende parkeringspladser. Dette iflg. oplysninger fra LEA Ejendomspartner. Bestyrelsen skal derfor først og fremmest etablere en aftale med OUH om, hvordan vi kan disponere over disse parkeringspladser – førend vi aktivt kan tilbyde anvendelse af disse til medlemmerne.
  Bestyrelsen har identificeret relevante områder til cykelparkering i P-kælderen specielt til Broens beboere. Der indhentes tilbud og planlægges indkøb af cykelstativer, som vil blive opstillet på disse pladser i nærmeste fremtid (vi kender endnu ikke leveringstiden).
  De beboere som har andre effekter stående/oplagret i P-kælderen – udover cykler og fritidstrailere i pæn orden – bedes fjerne disse i nærmeste fremtid, da P-kælderen ikke må anvendes som oplagringsplads. Vi håber ikke at det er nødvendigt med yderligere indgriben fra bestyrelsen.
  Næste bestyrelsesmøde afholdes den 3. november 2009.
  Telefonnumre til bestyrelsen:
  Bjarne Jørgensen 26631114 mail: pia_bjarne@stofanet.dk Birgit Mehl 28866155 mail: birgitmehl@email.dk Jan Sander 40158190 mail: js@boeflora.dk
  På bestyrelsens vegne
  Bjarne Jørgensen, Formand

 1. Ingen Trackbacks endnu.