Arkiv

Arkiv for kategorien ‘Parkering’

Nye muligheder i “e-park by Q-Park”

Fra i dag er der i “e-park by Q-Park” blevet flere muligheder for valg af varighed for parkering på Promenadebyens gæsteparkeringspladser.

Hidtil har man kunnet vælge mellem 6, 12 og 24 timers varighed. Nu kan man vælge mellem 2, 4, 8, 12, 16 og 24 timers varighed.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Opslagstavlen, Parkering Tags:

Gravearbejde i Promenadebyen

23 november, 2020 Ingen kommentarer

Fjernvarme Fyn har meddelt, at de skal reparere et utæt fjernvarmerør under betonbelægningen på kørevejen.

De har derfor afspærret en del af kørevejen. Det vil være muligt at passere arbejdsstedet med forsigtighed.

Derimod er P-pladserne 8, 9, 10 og 11 helt spærret. De pågældende bilejere er blevet informeret og har fået stillet anden P-plads til rådighed, idet andre beboere i Promenadebyen har været hjælpsomme med at stille P-plads til rådighed.

Fjernvarme Fyn har oplyst, at arbejdet nok vil strække sig over nogle uger.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Opslagstavlen, Parkering Tags:

Færdsel gennem porten i P-kælderen spærret torsdag formiddag

10 november, 2020 Ingen kommentarer

Torsdag den 12. november skal den nedslidte hejseport i P-kælderen udskiftes.

Arbejdet udføres fra kl. ca. 9.00 til kl. ca. 12.00. I dette tidsrum vil færdsel gennem porten være vanskelig, og periodevis vil porten være helt spærret.

Med venlig hilsen

Parkeringslauget Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Opslagstavlen, Parkering Tags:

Information til beboere med brugsret til P-pladserne 15-39 på terræn

8 november, 2020 Ingen kommentarer

Pr. 1. oktober 2020 er administrationen af P-pladserne 15-39 på terræn (område 2792) flyttet fra Othania Ejendomme ApS (Morten M. Bang) til Ejerforeningen Promenaden.

Aftalen med Q-Park er i denne forbindelse udvidet fra den hidtidige aftale med brug af fysiske P-tilladelser (plastkort) til fremover desuden at omfatte brug af elektroniske P-tilladelser. De fysiske P-tilladelser kan fortsat benyttes af de brugere, der ønsker det. Den nye aftale giver de brugere, der ønsker at benytte elektroniske P-tilladelser, mulighed for dette. På den enkelte P-plads kan de to ordninger desuden kombineres, så fysiske P-tilladelser benyttes for nogle parkeringer, medens elektroniske P-tilladelser benyttes for andre.

Den nye elektroniske ordning (e-park) kan benyttes på to forskellige måder:

  • Brug af smartphone og appen ”e-park by Q-Park” giver mulighed for, at man selv tildeler P-tilladelse til en bestemt nummerplade (registreringsnummer). I appen kan man skifte nummerpladenummer efter behov, men der kan kun tildeles P-tilladelse til en nummerplade (dvs. et køretøj) ad gangen. (Menuen ”Tilladelser” bruges).
  • Brug af computer og hjemmesiden ”access.e-park.dk” giver samme mulighed som smartphone-ordningen og desuden mulighed for, at man selv tildeler P-tilladelser til flere forskellige nummerplader (registreringsnumre). De pågældende køretøjer kan så alle benytte den pågældende P-plads. (Menuen ”Udsted P-tilladelse” bruges).

Har du brugsret til en eller flere af P-pladserne 15-39 på terræn (område 2792), og ønsker du at benytte en af ovenstående muligheder (eller begge), sender du en mail til Ejerforeningen Promenaden på følgende mailadresse: parkering@promenadebyen-odense.dk og med følgende oplysninger:

  • Dit navn.
  • Din postadresse i Promenadebyen.
  • Din mailadresse (til brugerkonto hos Q-Park).
  • Pladsnummer på den eller de P-pladser du har brugsret til.

I løbet af nogle få dage vil du modtage en mail fra Q-Park med vejledning til, hvordan du aktiverer din P-tilladelse. P-tilladelsen er kun gyldig, hvis den er aktiveret i forbindelse med, at du indtaster et registreringsnummer (en nummerplade).

Hvis din mailadresse allerede er knyttet til en brugerkonto hos Q-Park (f.eks. til vores Gæstepladser), kan du efter modtagelse af mail fra Q-Park og aktivering af P-tilladelse benytte såvel smartphone-ordningen som computer-ordningen.

Hvis din mailadresse ikke allerede er knyttet til en brugerkonto hos Q-Park, kan du efter modtagelse af mail fra Q-Park og aktivering af P-tilladelse kun benytte smartphone-ordningen. Hvis du ønsker også at benytte computer-ordningen, skal du efter aktivering af din P-tilladelse sende endnu en mail til Ejerforeningen Promenaden (parkering@promenadebyen-odense.dk) med ønske om også at få tildelt denne mulighed. (Adgang til computer-ordningen kan kun gives til personer, der allerede har en brugerkonto hos Q-Park – derfor er denne to-trins-proces nødvendig).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Erik Nielsen på mail en.odense@hotmail.com eller på mobil 30 31 13 10.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Opslagstavlen, Parkering Tags:

Udvidet aftale vedrørende gæsteparkeringspladser ved Stævnen, Broen, Sejlet og Soldækket (P-pladser mærket “Gæster” i område 2440)

20 april, 2020 1 kommentar

Ejerforeningen Promenaden og Q-Park har udvidet den nuværende aftale vedrørende gæsteparkeringspladserne. Aftalen er udvidet med den elektroniske aftale ”e-park by Q-Park”, så gæsteparkeringspladserne kan bookes 6, 12 eller 24 timer ad gangen. Dog maksimalt 100 timer pr. måned pr. husstand.

Den nuværende aftale med brug af 6-timers gæstekort gælder fortsat, og brug af gæstekort påvirker ikke de 100 timer, der kan anvendes i den elektroniske del af aftalen.

De husstande, der ønsker at benytte den elektroniske ”e-park by Q-Park”, skal for at blive oprettet som bruger sende en mail til Ejerforeningen Promenaden på mailadressen: parkering@promenadebyen-odense.dk – Mailen skal indeholde oplysning om husstandens postadresse (Promenadebyen ……) og en eksisterende mailadresse, der ønskes benyttet ved oprettelse af brugerkonto hos Q-Park. Der kan kun oprettes en brugerkonto pr. husstand, men brugerkontoen kan benyttes på mere end en telefon/tablet. Oprettelse og brug af brugerkontoen er gratis.

Få dage efter afsendelse af mail til ejerforeningen vil afsenderen modtage en mail fra Q-Park (modtages på den mailadresse, der ønskes benyttes til brugerkontoen) med information om, hvordan app’en ”e-park by Q-Park” installeres på husstandens telefon(er)/tablet(ter).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Erik Nielsen på mail en.odense@hotmail.com eller mobil 30 31 13 10.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Opslagstavlen, Parkering Tags:

Din parkeringsplads på terræn spærres i nogle få dage og nætter – arbejdet er midlertidigt udsat

17 februar, 2020 Ingen kommentarer

Odense Renovation A/S har i dag oplyst, at arbejdet med etablering af yderligere indkast til papir/småt pap samt madaffald bag de nummererede parkeringspladser på terræn bliver midlertidigt udsat på grund af en manglende godkendelse.

Når ny startdato for arbejdet kendes, informerer vi yderligere på denne side.

Se desuden tidligere indlæg fra den 12. februar 2020.

Ejerforeningen Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv. – mobil 30 31 13 10

Categories: Opslagstavlen, Parkering Tags:

Din parkeringsplads på terræn spærres muligvis i nogle få dage og nætter

12 februar, 2020 Ingen kommentarer

Odense Renovation A/S har i dag meddelt, at de på mandag den 17. februar 2020 påbegynder arbejdet med at etablere yderligere indkast til papir/småt pap samt madaffald bag de nummererede parkeringspladser på terræn. Under arbejdet er det nødvendigt at frigøre nogle af parkeringspladserne for at give plads til entreprenørmaskinerne. Pladserne genetableres alle igen.

Følgende nummererede pladser vil blive berørt af arbejdet: 22-25, 28-29 samt 35-39. Pladserne vil blive berørt af arbejdet i varierende omfang og tid.

Ejerforeningen Promenadens bestyrelse tilbyder at stille gratis “lånepladser” til disposition for de bilejere, der berøres af arbejdet.

De pågældende bilejere bedes kontakte bestyrelsesformand Erik Nielsen på mobil 30 31 13 10 senest søndag den 16. februar 2020 (træffes dog ikke lørdag den 15. februar) for nærmere orientering og planlægning.

Ejerforeningen Promenaden beklager meget det besvær, som arbejdet vil give anledning til, samt det korte varsel.

Ejerforeningen Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv. – mobil 30 31 13 10

Categories: Opslagstavlen, Parkering Tags:

Emsige Q-Park-vagter

8 februar, 2020 3 kommentarer

Er en kontrolafgift på 790 kr. for at benytte et gæstekort, hvor datoen er skrevet på formen 6/2-2020 (i stedet for 06-02-2020), i orden???

Q-Parks gæstekortordning gælder ikke kun for Promenadebyen men også for mange andre ejendomsselskaber. Nogle steder uddeles der et begrænset antal gæstekort til hver beboer pr. år. I disse tilfælde er det så Q-Parks opgave at sikre, at det begrænsede antal ikke overskrides. En overskridelse vil kunne ske ved at benytte det enkelte gæstekort f.eks. den 6/2 og derefter ved at tilføje et 1-tal igen den 16/2 og yderligere den 16/12.

For at sikre mod sådanne misbrug kræver Q-Park, at datoen skrives på formen 06-02-2020. Dette fremgår da også af angivelsen under datolinjen på gæstekortet.

Der er dog mange, der har overset denne angivelse under datolinjen. Derfor er det besluttet at gøre angivelsen meget mere tydelig på gæstekortene, og nye gæstekort er i dag udleveret til P-laugets kontaktpersonerne i Stævnen, Broen, Sejlet og Soldækket. Disse kontaktpersoner vil snarest sørge for, at de nye gæstekort kan hentes på de sædvanlige steder.

De gamle gæstekort er stadigvæk gyldige men skal altså benyttes med den korrekte dato- og tidsangivelse.

Parkeringslauget Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Opslagstavlen, Parkering Tags:

Malerarbejde i P-kælderen – afslutning og tak

7 juni, 2019 1 kommentar

Malerne er nu helt færdige med malerarbejdet i P-kælderen. Alle P-pladser kan derfor nu igen benyttes på normal vis. Bilejere, der under arbejdet har lånt en erstatningsplads, bedes derfor snarest flytte deres bil tilbage til egen P-plads.

Stor tak til alle berørte bilejere for jeres store tålmodighed og fleksibilitet i forbindelse med malerarbejdet.

Stor tak også til alle beboere, der under arbejdet venligst har stillet jeres P-plads i P-kælder eller på terræn til rådighed for bilejere, der var berørt af malerarbejdet.

Parkeringslauget Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Malerarbejde i P-kælderen – 5. tilføjelse

Malerne er nu helt færdige med arbejdet på følgende P-pladser: 301, 312, 313, 315, 316, 318, 319, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329 og 336. Disse P-pladser kan derfor igen benyttes på helt normal vis.

Malerne arbejder derimod fortsat på følgende P-pladser: 330, 331, 332, 333, 334 og 335. Hvis der er bilejere, der får problemer som følge af malerarbejdet på disse P-pladser, så kan bestyrelsesformand Erik Nielsen kontaktes på mobil: 30 31 13 10, idet parkeringslauget har fået stillet enkelte ledige P-pladser i kælderen og på terræn til disposition.

Parkeringslauget Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.