Arkiv

Arkiv for kategorien ‘Opslagstavlen’

Arbejde i nedkørslen til P-kælderen

31 oktober, 2021 Ingen kommentarer

Betonelementerne i nedkørslen til P-kælderen skal renses og repareres. Arbejdet forventes påbegyndt i den kommende uge. Der arbejdes kun i en side af nedkørslen ad gangen, så passage med bil er mulig. Vi beder alle om at vise hensyn til folkene, der arbejder i nedkørslen og til deres udstyr.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Mobil: 30 31 13 10

Categories: Opslagstavlen Tags:

Meddelelse fra “HCA Marathon”

16 september, 2021 Ingen kommentarer

Fra “HCA Marathon” har vi modtaget følgende meddelelse:

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Opslagstavlen Tags:

Vinduespudsning i Stævnen, Broen og Sejlet

14 september, 2021 Ingen kommentarer

Der bliver pudset vinduer i Stævnen, Broen og Sejlet fredag den 24. september 2021.

Vinduespudseren begynder kl. 7.00.

Med venlig hilsen

Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Opslagstavlen, Rengøring Tags:

Promenadebyens Husorden er ajourført

Promenadebyens Husorden blev sidst ajourført i januar 2019. Siden da er der opsat affaldsindkast på terræn ved parkeringspladserne, og desuden er containerne i P-kælderen fjernet.

Afsnittet om “Affald” i Husordenen er derfor ajourført i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Den ajourførte Husorden ligger på hjemmesiden under hvert hus under fanebladet “Dokumenter vedrørende ……” og kan desuden ses via følgende link:

Promenadebyens Husorden – Juli 2021

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Affald, Husorden, Opslagstavlen Tags:

Vinduespudsning i Stævnen og Broen

Der bliver pudset vinduer i Stævnen og Broen tirsdag den 15. juni 2021.

Vinduespudseren begynder kl. 7.00.

Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Opslagstavlen, Rengøring Tags:

Husk tilmelding til generalforsamlinger

For at deltage i Promenadebyens generalforsamlinger (for lejlighedsejere) onsdag den 16. juni 2021 er tilmelding nødvendig.

Tilmelding skal ske senest torsdag den 3. juni 2021.

Du kan se, hvordan du tilmelder dig og evt. ledsager i indkaldelsen (mailen) fra LEA Ejendomspartner A/S fra torsdag den 20. maj 2021.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Promenadebyens generalforsamlinger udsat til onsdag den 16. juni 2021

Corona-situationen og forsamlingsforbuddet gør det ikke muligt at holde Promenadebyens generalforsamlinger med fysisk fremmøde torsdag den 27. maj 2021 som tidligere meddelt.

I samråd med bestyrelsesformændene i A/F’erne og vores administrator hos LEA Ejendomspartner A/S er det derfor besluttet at udsætte generalforsamlingerne til onsdag den 16. juni 2021 – naturligvis under forudsætning af, at corona-situationen til den tid tillader det.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

GoBoat i Odense Havn

18 april, 2021 1 kommentar

Som mange sikkert allerede har observeret enten ved selvsyn eller gennem diverse medier, har GoBoat ApS etableret sig med picnicbåde i kanalen ved Promenadebyen.

GoBoat ApS udlejer picnicbåde i flere større byer i og uden for Danmark – herunder bl.a. også i Sverige, England og Australien. I Odense sker etableringen i henhold til en samarbejdsaftale mellem Odense Kommune, Ejerforeningen Promenaden og GoBoat ApS.

Som det ses på billedet, er foreløbig fire både ankommet til Odense Havn. I den kommende uge ankommer yderligere fire både. Ligeledes i den kommende uge vil GoBoat ApS informere beboerne i Promenadebyen yderligere om projektet (information omdelt i postkasserne). GoBoat ApS starter bådudlejningen fredag den 23. april 2021. Bådudlejningen er placeret ved havnekajen ud for Mesanen og grusparkeringspladsen – på adressen Tysklandkaj 3. Se desuden GoBoat Odenses hjemmeside https://goboatodense.dk for yderligere information.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: 5000havn, Opslagstavlen Tags:

Ny dato for generalforsamlinger i 2021

Corona-situationen og myndighedernes seneste udmeldinger om genåbning af samfundet gør det ikke muligt at holde Promenadebyens generalforsamlinger med fysisk fremmøde onsdag den 21. april 2021 som tidligere meddelt.

I samråd med bestyrelsesformændene i A/F’erne og vores administrator hos LEA Ejendomspartner A/S er det derfor besluttet at udsætte generalforsamlingerne til torsdag den 27. maj 2021 – naturligvis under forudsætning af, at corona-situationen til den tid tillader generalforsamlinger med fysisk fremmøde.

Hvis corona-situationen forhindrer generalforsamlinger med fysisk fremmøde helt frem til efteråret, så vil bestyrelserne overveje, om der skal holdes elektroniske generalforsamlinger i stedet for en yderligere udsættelse.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Vinduespudsning i Stævnen, Broen og Sejlet

Der bliver pudset vinduer i Stævnen, Broen og Sejlet onsdag den 17. marts 2021.

Vinduespudseren begynder kl. 7.00.

Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Opslagstavlen, Rengøring Tags: