Arkiv

Arkiv for kategorien ‘Mangler’

Tømrer på altaner i Stævnen 19/2

Tømreren kommer tilbage på Stævnens altaner torsdag  d. 19/2 2015. Han skal skifte nedløbsrør, kontrollere altaner han ikke fik adgang til sidst, og vi vil blive forsikret om, at han har løst de opgaver, vi bad ham om.

Vi skal have adgang til lejlighederne 1.1, 2.1, 2.4, 3.4.
Disse lejligheder har tømreren ikke besøgt sidste gang han var her. Der var ikke nogen hjemme eller vi havde ikke fået adgang med en ekstranøgle.

Der skal sættes nye nedløbsrør op i lejlighederne: 1.4, 2,4, 7,4, 8.4

Husk at aflevere nøglen i Jørgen Carstensens,  postkasse (4.4) senest onsdag kl. 18, med lejlighedsnr. på. Brug det udleverede nøgleskilt.

Jørgen Carstensen, Stævnen, 4.4

Categories: Bestyrelser, Mangler, Stævnen Tags:

Altaner i Stævnen, nøgler retur!

I den forløbne uge har vi haft besøg af en tømrer, som skulle reparere nedløbsrør, rense/udbedre afløb fra altanerne og et par småting mere. Færdigmeldingen venter vi stadig på og derfor har I ikke fået nøgler retur.

Tømreren havde beregnet at ville være færdig fredag. Vi har kikket på nogle altaner og kan ikke se han har løst den opgave vi bad ham om. Vi har forsøgt at få kontakt til ham uden det er lykkedes. Det får vi nok mandag.

Vores største indsats har været at indsamle nøglerne og holde styr på dem. For en sikkerheds skyld har vi beholdt nøglerne, så tømreren kan komme ind, hvis der stadig er behov for det. Er der beboere, der ikke kan undvære ekstranøglen længere, skal de kontakte mig, Jørgen Carstensen, 4.4 for at få en aftale.

nogler2 009

NB: Når nøglerne leveres retur har jeg udstyret dem med et nøgleskilt, hvor der står hvilken lejlighed den tilhører, f.eks.: L17 4.4, . Det betyder at nøgle nr. L17 tilhører lejlighed nr. 4 på 4. sal

Jeg håber, du vil gemme ektranøglen med vedhæng til en anden gang.  ;-)

/Jørgen, Stævnen 4. 4

Categories: Bestyrelser, Mangler, Stævnen Tags:

Tømreren kommer på mandag på din altan

Kære beboere i Stævnen,

Vigtig gennemgang og udbedring af bygningens altaner og nedløbsrør

Nu er tiden kommet til at få gjort færdigt efter 5-års gennemgangen. Næste projekt er udbedring af altanerne. Når vi så er i gang får vi kontrolleret alle nedløbsrør. Disse udbedringer er ikke omfattet af byggegarantierne, og betales derfor af A/F Stævnen

Udbedring af altanerne

Mange lejligheder har klaget over ”dryp” fra overboens altan. I flg. konklusionerne på 5. års gennemgangen er altanerne udført efter forskrifterne. At det så ikke virker godt nok er ærgerligt, men det vil forsøge at rette op på.

Den metalbund, der ligger under brædderne, bliver tætnet i pladesamlingerne, så vi kan undgå, at der kan løbe vand igennem til underboen. Det sikres samtidigt, at vandet kan finde vej til nedløbet. Og så gøres det nemmere at komme til at rense ved nedløbsrøret.

Denne gennemgang skal foretages i alle lejligheder og udgiften dækkes af A/F Stævnen.

 Udskiftning nedløbsrør

Flere lejligheder har meldt tilbage, at nedløbsrøret ved altanerne er utæt/frostsprængt. Alle nedløbsrør kontrolleres og de beskadigede udskiftes. Hvis du ikke har meldt at du har et skadet nedløbsrør endnu så giv hurtigt besked til Lars B Hansen, 5.1. Så har tømreren rørene med fra start. A/F Stævnen betaler for udgiften.

Afrensning af alger

Flere steder på facaderne er der begyndende algebegroning. Nogle steder på grund af dårligt virkende afløb fra altanerne. Det fjernes i forbindelse med gennemgangen.

Adgang til lejlighederne

Eftersyn og udbedringer forventes at tage i gennemsnit en times tid pr. lejlighed. Tømreren skal have adgang til lejlighederne, og helst så fleksibelt som muligt. Han kommer hurtigst rundt, når han kan flytte sig til næste, nærmeste lejlighed.

 

Derfor skal alle aflevere en ekstranøgle med lejlighedsnummer og navn på i Jørgen Carstensen 4.4’s postkasse senest fredag d. 9/1 kl. 18

broedsgaard

 

 

Tømreren hedder Lenni Brødsgaard Kristensen. Han arbejder med opgaven fra mandag d. 12/1 til fredag d. 16/1. Alle dage fra kl. 7.00 til kl. 15.00. Han starter i øverste lejlighed og arbejder sig nedad. (På førstedagen starter han hos Tove i stueetagen og vil derfor være på 9. sal lidt efter kl. 7!)

Han ringer på inden han går ind, så du selv har en chance for at åbne for ham.

Bestyrelsen, A/F Stævnen , Jørgen Carstensen

Link til udskrivning af Altaner og nedløb

Categories: Daglig drift, Mangler, Stævnen Tags:

Afslutningsbrev mangelgennemgang 5 år

Odense, den 31. juli 2014

Til alle ejere i A/F Stævnen og A/F Broen

Vi sender denne information til ejerne af ejerlejligheder i A/F Stævnen og A/F Broen idet arbejderne med at afhjælpe mangler der kan henføres til  5 års mangelgennemgangen nu er ved at være tilendebragt.

En del af de indsigelser som I og vi har indgivet er blevet afvist og mange er blevet udbedret. Dette gælder dels de enkelte ejerlejligheder og dels vores fælles arealer i både A/F Stævnen og A/F Broen.  Der pågår fortsat afhjælpningsarbejder i enkelte lejligheder

Hvis der er nogle ejerlejligheds ejere der fortsat er af den opfattelse at der er mangler som ikke er udbedret som aftalt bedes I kontakte Jeres respektive bestyrelser i A/F Stævnen og A/F Broen hurtigst muligt. I kan via vores hjemmeside www.5000havn.dk/sb se status på Jeres egen lejlighed i dette bilag: Bilag 2. Rapport vedrørende lejlighederne

Hvis vi i bestyrelserne ikke har modtaget nogen mangeltilkendegivelse fra Jer senest den 1. september 2014  tager vi det som udtryk for at alt er bragt i orden og at sagen i forhold til Jeres lejlighed kan lukkes ned.

Hvis der er ejere der har spørgsmål er man velkommen til at kontakte Kresten Mehl eller Erik Nielsen vedrørende A/F Broen og Lars Baagøe Hansen vedrørende A/F Stævnen.

 

Med venlig hilsen

”Mangeludvalget”

v/Erik Nielsen, Kresten Mehl og Lars Baagøe Hansen

Categories: Bestyrelser, Broen, Mangler, Stævnen Tags:

Status på mangelgennemgang og udbedring, Stævnen og Broen

Mangelgennemgangen og den afsluttende udbedring af manglerne i Stævnen og Broen er ved at være færdig. Vi har i forløbet benyttet eksterne konsulenter til at bistå og følge processen.  Nedenfor kan du læse rapporter fra ingeniøren om registrerede, afviste og udbedrede mangler.

Bilag 1 Rapport vedrørende fællesarealer mv.

Bilag 2. Rapport vedrørende lejlighederne

Der udsendes snarest meddelelser til ejerne om den endelige afslutning.

 

/Jørgen, Stævnen 4.4

Isolationsmateriale er mange ting!

Jammen altså – såvel vi, som håndværkerne fra M.T. Højgård kan stadig blive rystede, ja faktisk chokerede. Der arbejdes seriøst og ihærdigt på afhjælpning af vores permanente problemer fra Bodils familie i stuen. Endnu – er vi stadig kun ved nedbrydningsfasen. Flere og flere ubehageligheder og mangler dukker op.
Og i dag røg pladerne/væggene i køkkenet. Frem i lyset dukkede: en gammel colaflaske, et stykke pizza, en kasse med brugbare søm, klude, tomme fugeflasker, etc. Alt, som lige har ligget på gulvet og på et tidspunkt skulle fjernes! Ude af øje, ude af sind. Jeg håber dælme ikke, at de også finder et par rotter! Så ryger min til tider påtvungne humor!

Categories: Mangler Tags:

5 års arbejder gennemføres nu (update)

IMG_6302

Der går i øjeblikket håndværkere rundt i vores bygninger.  Det er elektrikere fra Lindpro og murer fra MTH.. Flere beboere er allerede blevet kontaktet af håndværkerne og har fået udført udbedringer af mangler.

Mangeludbedringen gennemføres efter lister, som er forhandlet på plads af repræsentanter fra vores foreninger, vores rådgivende ingeniør,  vores advokat og MTH. Forhandlingen er afsluttet og beslutningerne om udbedringer er endelige. (Dog er der endnu udeståender vedrørende trækproblemer ved døre og vinduer i enkelte lejligheder, som afsluttes snarest)

Nu er der mulighed for at se  i detaljer hvor forhandlingerne er landet. Klikker du på linket på de to dokumenter herunder kan du se status på mangelafhjælpningen:

Bilag 1-  viser bygningerne- Stævnen og Broen- samt udenoms arealer

Bilag 2- med jeres lejligheder-lejlighed for lejlighed. Det fremgår umiddelbart, hvad der udføres og hvad der er afvist, hvis dette er tilfældet.

MvH

 Kresten Mehl
(Jørgen Carstensen)
Categories: Broen, Ejerforeningen, Mangler, Stævnen Tags:

Status på 5 års gennemgang

Det er nu ca. en måneds tid siden at vi afleverede vores mangelister. I forbindelse med 5 års gennemgangen blev begge bygninger (Stævnen og Broen) samt fælles arealer gennemgået grundigt af rådgivende ingeniører Henneby Nielsen. Samtidig afleverede ejere lister med mangler til ejerforeningen.

På trods af at vi havde indkaldt relevante interessenter til mangelgennemgangen deltog ingen fra hverken det nye Sjælsø Aps eller fra MT Højgaard.
Henneby Nielsen har efterfølgende udarbejdet en rapport som er tilsendt vores advokat Jesper Hauschildt.
Vores advokat har afsendte hele rapporten indeholdende alle de registrerede mangler på både bygninger, fælles arealer samt de enkelte lejligheder.

Alle vores krav er i første omgang blevet afvist af MT Højgaard. MT Højgård ønskede at vores krav i stedet blev videresendt og anmeldt overfor alle underleverandører.

Samtidig pågår der en vurdering af alle de anmeldte mangler om hvorvidt at disse reelt kan indgå i en 5 års mangelgennemgang.

Der er derfor fortsat ingen konkret afklaring om vores mangler bliver honoreret eller ej. Bestyrelserne i A/F Broen, A/F Stævnen og Ejerforeningen har fuld tillid til at vores hjælpere – advokat Jesper Hauschildt og rådgivende Ingeniører Henneby Nielsen varetager vores interesser på bedste vis.

Seneste nyt i 5 års mangelgennemgangen er at HTH køkkener (Unoform) tilsyneladende er indstillet på at opfylde deres forpligtelser. I den forbindelse vil de ejere der har påført mangler der kan henføres til Unoform blive kontaktet på et eller andet tidspunkt med henblik på at få afhjulpet manglerne. Det forudsættes dog at manglerne er reelle og kan henføres til vilkårene i AB92.

Som det fremgår af ovennævnte så er der tale om en langstrakt proces og vi vil løbende holde ejerne orienteret via hjemmesiden. Alle ejere er selvfølgelig også velkommen til at kontakte deres respektive bestyrelser i A/F Stævnen og A/F Broen for yderligere oplysninger.

 

 

Categories: Bestyrelser, Ejerforeningen, Mangler Tags:

Altannedtagning fra stormen BROEN

12 november, 2013 Ingen kommentarer
Anne og Eriks beskadigede altan på vej ned.

Anne og Eriks beskadigede altan på vej ned.

Categories: Broen, Mangler Tags:

Afslutning af 5 års gennemgang

5aarsgennemgang 001

Mandag og tirsdag i den forløbne uge var afsat til gennemgang af Stævnen og Broen indvendigt og udvendigt. Vi har hyret Rådgivende Ingeniører Henneby Nielsen til at gennemføre kontrol og formidle resultaterne til hovedentreprenøren i byggeriet i 2008, MTH. For at kunne få adgang til de midler, der står som sikkerhed for fejl og mangler, skal rapporten være afleveret inden udløbet af 5 år fra ibrugtagelsen i 2008, altså 1. november 2013.

Rapporten er sendt til de rette modtagere. Det har vores advokat, Jesper Hauschild sørget for. Vi har fået en kopi af rapporten, som du kan se på nedenstående links

Bilag 1, Facader og fællesarealer

Bilag 2, Lejlighederne

-Følgebrev til afrapportering

Vi i bestyrelserne er spændte på reaktionen fra modtagerne af rapporterne. Hvordan forløbet bliver herfra ved vi ikke nøjagtig. Jeg kan personligt godt lide denne formulering i følgebrevet:

Som ansvarlig bygherre og totalentreprenør, er det Deres ansvar i henhold til aftaledokumenterne, at få afhjulpet de konstaterede fejl og/eller mangler i henhold til vedhæftede mangellister.

De bedes inden afhjælpningen foretages, kontakte undertegnede og foreligge Deres tiltag for en godkendelse/drøftelse heraf. 

Og jeg kan efter 5 års arbejde for at få afsluttet mangellisterne ikke lade være med at tænke: “Hvad mon der nu denne gang udskyder eller aflyser udbedringen af manglerne?”
Jeg håber snart vi kommer i mål

/Jørgen, Stævnen 4.4

Categories: Broen, Ejerforeningen, Mangler, Stævnen Tags: