Arkiv

Arkiv for kategorien ‘Uden kategori’

Tak for opmærksomheden

16 marts, 2020 Ingen kommentarer

En stor, dybtfølt tak for al opmærksomhed ved Bjarnes bisættelse den 13. 2. 2020

Mange hilsener

Tove

Categories: Uden kategori Tags:

Bjarne er død

6 marts, 2020 Comments off

Jeg vil gerne meddele, at min kære mand, Bjarne Ramsrud Jacobsen, Stævnen 2 4. 3 er død. Han døde på plejehjemmet Rytterkassernen d. 5. 3. 2020 efter længere tids svækkelse.

Han skal bisættes fra sygehuskapellet, Heden 5, fredag d. 13. 3. kl. 13.30

Hilsen Tove Jacobsen

Categories: Uden kategori Tags:

VINAFTEN med Kvickly på Mødestedet, Skibhus 17:48.

Kære vininteresserede.

Som de fleste af jer er klar over så gentages successen fra sidste år med en komb. vin-/madaften, onsdag den 21. november kl. 19 (99,- kr.).

Jeg foreslår derfor “same procedure as last year” hvor vi mødes ved Stævnen kl. 18,30 og går derop i samlet flok, hvor vi så har fordelen af, at vi på hjemturen kan STØTTE hinanden efter indtagelse af de flydende dråber.

Vi glæder os –
Niels m.fl., Broen 8, 4.tv., mobil 20435307
(har i ikke set annoncen så ring gerne for nærmere info).

15 juni, 2018 Ingen kommentarer

Ekstraordinær generalforsamling i Stævnen A/F
D 12 Juni 2018

Dagsorden.:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af suppleanter til A/F Stævnens bestyrelse
3. Behandling af indkomne forsalg.
Forslag fra A/F Stævnens medlemmer:

 Ole Valdemar Andersen, Inddækningsudvalget
 Jesper og Dorte Jensen 2,7,3

4. Eventuelt

Formanden bød velkommen.

Næste år vil bestyrelen forsøge at holde generalforsamling en anden dag end
generalforsamlingerne for Promenadebyen og Parkerings lauget, så der er den nødvendig tid til
at diskutere, hvad der vedr. Stævnen.

Punkt 1. Valg af dirigent og referent

Referent: Helle Drejer Hansen

Dirigent: Kim Johannson fra Lea.

Dirigenten startede med at fortælle at generalforsamlingen indkaldt korrekt i henhold til
vedtægterne.

Punkt 2. Valg af suppleanter til A/F Stævnens bestyrelse

Bestyrelsen havde følgende forslag af personer, som blev godkendt

Anders Møllegaard Hansen. 1. sal

Poul Henning Fløjborg, 2. sal

Punkt 3 Behandling af indkomne forsalg.

Ole Valdemar Andersen, Inddækningsudvalget fremlagde forslaget.
Han startede med at sige stor tak til Tove, som har lagt mange kræfter i dette projekt.
Der er blevet sendt tilbud ud, så man kunne se, hvordan konstellationen kommer til at se ud og
et eksempel på, hvordan det enkelte tilbud kan komme til at se ud.
Vedtægter er blevet ændret, men der var ønske at der kom en tilføjelse til.

Vort punkt til afstemning på generalforsamling for Stævnen den 25/4 2018

Der gives tilladelse til, at der kan afskærmes på altaner, med foldeglasløsning af anerkendt leverandør. Lomon YO i Finland, repræsenteret i Danmark af Alument Aps i Fredericia.

Beskrivelse:

Lumon 6 Foldeglas 10-12 mm, Sikkerhedglas.

Glaspaneler udføres i Hærdet glas med polerende kanter

Top/paneler leveres i samme farve som stævnens vinduesrammer.

Tilføjelse til punktet til behandling på den ekstraordinære generalforsamling d 12/6 2018

Ønsker et medlem at benytte sig af muligheden for at etablere afskærmning på altanen afholder denne selv alle udgifter forbundet hermed. Medlemmet påtager sig hele vedligeholdelsespligten og andre af udgifter relateret til installationen.

Den endelige vedtagelse af forslaget i sin helhed er jf paragraf 34.2 betinget af en godkendelse hos bestyrelsen i Ejerforeningen Promenaden. Den endelige vedtagelse er endvidere betinget af en ændring i vedtægterne for Ejerforeningen Promenabyen da forslaget forudsætter at en enkelte ejer selv bekoster vedligeholdelsen og andre andre afledte udgifter, således at de øvrige medlemmer friholdes herfor. Denne vedligeholdelsespligt skrives ind i vedtægerne

Dette er blevet tilføjet, da det er ejeren der bære ansvaret for vedligeholdelse og omkostninger for denne glasinddækning og på ingen måde kan pålægge ejendommens andre beboer og bygningen ansvaret.

Kommentar til dette

  • Der blev nævnt at det korrekte dansk vil nok være at man skrev” afskærmning med foldglasløsningen” og ikke kun ordet ”afskærmning” da dette kunne misforstås.
  • Man spurgte indtil, hvor bredde glassene vil være, da man ville sikre at det gav et pænt billede på bygning, så det kom til at give en helhed og ikke kom til at se uens ud.
  • Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at hvis der skulle ske noget med smadret glassene eller noget der tilhøre bygningen, er det ejerforeningens forsikring, der dækker dette.
  • Vinduer pudsning af glasinddækning er ejeren selv, der skal gøre, da det er foldeglas, så ejeren kan selv komme til at vedligeholde dette.
  • Problemer med etablering som kan beskadiget ex nedløbsrør skal man snakke med bestyrelsen, før man begynder at rykke rundt på det.
  • Lige nu kan man ikke få et konkret tilbud pga. man afventer at vedtægterne bliver godkendt.
  • Der var en der forespurgte mht penthouse lejligheden, om man måtte lave overdækning og svaret er at dette var nok mere omkostning fuldt, samt dette skal godkendes af kommunen, da det er øverste i bygningen.

Der var blevet uddelt stemmesedler til at stemme mht. glasinddækning.

Resultatet af afstemningen var at 1.934 jf. fordelingstal og 15 jf. antal stemte for forslaget. Imod var 454 jf. fordelingstal og 4 jf. antal. Dermed kunne forslaget ikke blive vedtaget da man ikke opnåede de krævede 2/3 tilslutning. I forhold til et fremmøde på samlet 2.388 jf. fordelingstal og 19 jf. antal opnåede forslaget tilslutning fra mere end 2/3. Forslaget vil derfor blive behandlet på en ekstraordinær generalforsamling.

Punkt 3. Forslag fra Jesper og Dorte omkring ønske om længere tidsfrister, når der skulle lave ændring.

Og bestyrelsen svarede på dette at de nogle gange var svært at give en længere tidsfrist og det var ikke for at genere nogen, men at vi måtte hjælpe hinanden og sørge for at kommunikationen kom hele vejen til alle.

Punkt 4. Eventuet.

Der blev diskutere lidt omkring parkerings kælderen og videoovervågning om dette ikke burde være aktuelt.

Dette mente man at det lå i parkerings lauget regi, det var blevet undersøgt om vi måtte og da vi beregnes som et privat ejendom er dette tilladt. Men dette bør diskuteres videre på parkerings lauget ekstraordinær generalforsamling.

Formanden sluttede med at takke for god ro og orden.

 

Categories: Stævnen, Uden kategori Tags:

Forglemmelse ?

18 maj, 2017 1 kommentar

Det må vel være en forglemmelse at der endnu ikke er referat fra Stævnen og P-laugets generalforsamlinger ?

Henviser til vedtægterne 9.5 ….3 uger

Blev desværre nød til at skrive indlægget igen, da det underlig nok forsvandt i overflytningen :-)

Jesper

Categories: Uden kategori Tags:

Fredagsbar 21 april aflyst

20 april, 2017 Ingen kommentarer

Der er ingen fredagsbar fredag 21 april. Køkkenet er ikke reetableret, og der er derfor stadig lukket på Restaurant Nordatlanten.

MvH

Kresten

Categories: Uden kategori Tags:

Tilstoppet affaldsskakt på Stævnen

15 april, 2017 1 kommentar

Affalds skakten på Stævnen er tilstoppet.
Jeg har prøvet at kontakte Odense Renovation og venter på en tilbagemelding.

Fortsat god Påske.
Morten Kyndbøl

Categories: Uden kategori Tags:

FREDAGSBAR 14 april

12 april, 2017 Ingen kommentarer

Grundet en brand i køkkenet på Restaurant Nordatlanten i mandags 10 april, er der INGEN fredagsbar den 14 april. Der er lukket indtil køkkenet er reetableret. I vil blive holdt orienteret om hvornår vandingsstedet igen er åbent.

MvH og god påske

Kresten

Categories: Uden kategori Tags:

Isoleringsarbejder i AF Stævnen

Til alle beboere i Stævnen

Arbejderne med at isolere i kælderregionen under Stævnen (Promenadebyen 2) er nu tilendebragt. Samtidig er alle brandisolerende tætninger herunder rør- og kabelgennemføringer færdige. Alle arbejder er udført i henhold til det notat som vores rådgivende ingeniør Per Mærsk Thomsen fra SWECO har haft anmærkninger om.
Bestyrelsen i Stævnen vil gerne sige alle beboere tak for Jeres fleksibilitet som har betydet at arbejderne kunne udføres problemfrit – også i vores lejligheder.
I er velkommen til at sætte jeres cykler tilbage til cykelkælderen igen.
Hilsen
Bestyrelsen i A/F Stævnen

Categories: Uden kategori Tags:

Vandskade Broen nr 8 lejligheder TH i opgangen

7 april, 2017 Ingen kommentarer

Hej alle i opgang 8 lejligheder TH.

Der er fundet en utæt forskruning hos Karsten og Joan. Resulterer i at vand er trængt ind i isolering omkring ventilationsrøret til højre i teknikskabet. Vandet er efterfølgende løbet på ventilationsrøret, og nået ned i forretningen nr 10. Alle lejligheder i søjlen er berørt.

Fejlen er anmeldt til Techem, der just har skiftet varmemålere, og det er i den sammenhæng, at en pakning er sprunget læk, da den ikke er blevet skiftet.

ÅBN venligst døren, så udluftningen kan begynde allerede nu. Skadeservice kommer mandag for at besigtige skaden og indsatsen.

MvH

Kresten

Categories: Uden kategori Tags: