Arkiv

Arkiv for kategorien ‘Husorden’

Promenadebyens Husorden er ajourført

Promenadebyens Husorden blev sidst ajourført i januar 2019. Siden da er der opsat affaldsindkast på terræn ved parkeringspladserne, og desuden er containerne i P-kælderen fjernet.

Afsnittet om “Affald” i Husordenen er derfor ajourført i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Den ajourførte Husorden ligger på hjemmesiden under hvert hus under fanebladet “Dokumenter vedrørende ……” og kan desuden ses via følgende link:

Promenadebyens Husorden – Juli 2021

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Affald, Husorden, Opslagstavlen Tags:

Promenadebyens husorden er blevet opdateret

Promenadebyens husorden er blevet opdateret som følge af afstemningsresultatet fra generalforsamlingen den 26. april 2017. På generalforsamlingen blev det vedtaget at ændre tidspunktet for, hvornår der skal være ro på aftener op til hverdage. Tidspunktet blev ændret fra kl. 24.00 til kl. 22.00. På aftener op til lørdage, søndage og helligdage er tidspunktet uændret kl. 24.00.

Den opdaterede husorden ligger på hjemmesiden under hvert hus (Dokumenter vedrørende ……).

Den opdaterede husorden kan desuden ses her.

Ejerforeningen Promenaden

/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Husorden Tags:

Den lille folder om Promenadebyens husorden er blevet ajourført

Den lille folder om Promenadebyens husorden er blevet ajourført, så den nu også gælder for Soldækket. Desuden indeholder den navne og mailadresser på bestyrelsesmedlemmer i alle Promenadebyens bestyrelser.

Folderen om Promenadebyens husorden findes her i et printvenligt pdf-format.

Folderen findes desuden under “Dokumenter” under fanebladet for det enkelte hus.

Ejerforeningen Promenaden

/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Husorden, Opslagstavlen Tags:

SUK – Vand igen.

Sommeren er over os med varme og dejligt udeliv. Det er også årstiden hvor vi vander vores planter på de respektive altaner, så de smukke planter kan overleve og glæde os sommeren igennem. MEN- Det er ikke nødvendig at overvande planterne og altanen udenom planterne ! Derfor et suk og en henstilling om at begrænse vandingen til potterne med planter og undgå spild i store mængder udover altanen. Vandet har nemlig en medfødt evne til at søge nedad, og det betyder at det ender på dine underboere’s altaner.  Dette SUK efter endnu en aften at have siddet på en våd altan med et meget tyndt glas rødvin og konstateret at vores vinduer, for anden gang indenfor en uge, trænger til pudsning efter umådeholden forbrug af vand til vanding højere oppe i “Broen”.

På forhånd tak fordi du ta’r hensyn- og rigtig god sommer.

 

Jørn Lynge

Broen 8, 1.th

Categories: 5000havn, Daglig drift, Husorden Tags:

Skraldesuget er defekt og må derfor ikke bruges

Så er den centrale del af Promenadebyens skraldesug desværre igen defekt. Der må derfor ikke kastes affald i systemet. Dette gælder for såvel indkastene i Stævnen, Broen og Sejlet som indkastene på parkeringspladsen.

Der er opstillet affaldscontainere på havegangene ud for hvert indgangsparti. Disse containere skal midlertidigt bruges i stedet for skraldesugene.

Ejerforeningen Promenaden

/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Affald, Husorden, Opslagstavlen Tags:

Nyt om skraldesuget

15 december, 2015 1 kommentar

Skraldesuget i Stævnen og Broen (Promenadebyen 2, 6 og 8) virker nu igen.

Skraldesuget i Sejlet (Promenadebyen 12 og 14) er derimod stadig defekt og må derfor ikke benyttes. Brug i stedet for de grønne affaldscontainere på havegangen ved indgangspartierne.

Ejerforeningen Promenaden

/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Affald, Husorden, Opslagstavlen Tags:

Affaldssuget er defekt og må derfor ikke bruges

11 december, 2015 Ingen kommentarer

Den centrale del af Promenadebyens affaldssug er defekt. Der må derfor ikke kastes affald i systemet. Dette gælder for såvel Stævnen, Broen og Sejlet som indkastene på parkeringspladsen.

Der er opstillet grønne affaldscontainere på havegangene ud for hvert indgangsparti. Disse containere skal midlertidigt bruges i stedet for affaldssugene.

Ejerforeningen Promenaden

/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Affald, Husorden, Opslagstavlen Tags:

Referat af fællesmøde d. 20/11 2015

Referat af fællesmøde d. 20/11 2015 for A/F Stævnen, A/F Broen, A/F Sejlet og Parkeringslauget.

Tilstede i Nordatlantisk hus: Marie, Jørgen, Flemming, Erik N, Kresten, Jens Bo, Michael, Kirsten, Rasmus, Erik G og Birgit. Erik N styrede ordet og Jørgen skrev referat.

Dagsorden

  1. El-bil
  2. Husorden
  3. Fælles vanding af krukker
  4. Oversigt over ansvar og serviceaftaler
  5. Mødekalender
  6. Eventuelt

ad 1) El-bil

Punktet er foranlediget af, at der i Stævnen har været en henvendelse vedrørende etablering af stik til opladning af el-biler i parkeringskælderen. Dette blev imødekommet af A/F Stævnen og Parkeringslauget, fordi ejeren accepterede de opstillede betingelser: selv betale etablering og drift og at bruge LindPro til at udføre arbejdet med en godkendt installation.

Fællesmødet drøftede, hvordan vi skal forholde os til en fremtid med potentielt flere el-biler?

Da den aktuelle case er sat i bero, venter en konkret stillingtagen til behovet igen opstår. Vi beder Kim/Lea om at undersøge forsikringsdækningen i forbindelse med opladning af el-biler i kælderen.

ad 2) Husorden

En opdateret version af Husorden blev gennemgået, og aktuelle tilpasninger blev udpeget og kommenteret. Erik N retter det sidste til og rundsender en endelig version pr. november 2015. Denne gælder derefter alle bebyggelser, og udleveres til den nye bestyrelse for Soldækket.

En af tilpasningerne i Husorden er, at henvisninger til ’vicevært’ er slettet. Det gav anledning til drøftelser om ansættelse af en vicevært. Dette tages op på senere fællesmøder, når de nye blokke deltager.

ad 3) Fælles vanding af krukker

Vi køber Torbens Erhvervsservice til fremover at stå for sommervanding af blomsterkrukker. (Bemærkning om, at Erik N taler med Torben om rensning af afløb ved gæste p-pladser)

ad 4) Oversigt over ansvar og serviceaftaler
Det rundsendte oplæg fra Erik N om ’Ansvar og serviceaftaler’ gav anledning til erfaringsudveksling og ideer til, at AF’erne får kikket på egne aftaler

Konkret er der uafklarede forhold omkring udsugning i P-kælderen, som bør koordineres på tværs af bygningerne ( P-lauget?). Kontrakter med GK Danmark gennemgås af EF og udvides til at dække hele bebyggelsen. Erik N forhandler med GK og giver info. til Sejlet.

Kontrakter med Desmi pumper blev fordelt til de 3 bestyrelsesformænd.

ad 6) Eventuelt

a) Fordelingstalmodeller: Der er i øjeblikket 3 forskellige modeller for beregning af fordelingstal i bebyggelserne. Da fordelingstallene bl.a. lægges til grund for fordeling af fælles omkostninger er det vigtigt, at de afspejler en retfærdig opmåling af bygningernes/lejlighedernes andele i fællesskabet. Den model, der er valgt i Soldækket, er retfærdig internt i Soldækket, men ikke i forhold til de øvrige bygninger, men bygherren ønsker ikke at ændre den, da salgsprocessen er i gang på grundlag af de udarbejdede fordelingstal. Han har imidlertid accepteret, at omkostningsfordelingen mellem bygningerne foretages efter et ’retfærdigt’ fordelingstal. Erik N tager kontakt til landmåleren og udarbejder sammen med ham et forslag omkring juletid.

b) Generalforsamling er fastlagt til 6/4 2016

c) P-kælder, utætheder
Keld, forhenværende formand i Sejlet, har haft kontakt til bygherren i Soldækket om udbedring af sætningsskader efter pæle-hamring. Dette formodes at have gjort skade på membranen til P-kælder, hvor der igen er indtrængning af vand med ætsende virkning på biler. Michael kontakter Keld og arbejder videre med denne sag

d) P-pladser på terræn

Kielberg skilter på 13 private p-pladser på rampen. Resterende pladser mod vest er til fri afbenyttelse.

5) Mødekalender
Nyt fællesmøde fastlægges til mandag d. 14/3 2016 kl. 18. Stedet meddeles senere. Punkter til dagsorden sendes til Jørgen

Referat Jørgen Carstensen, udskriftsvenlig version

Folder om husorden

Den lille folder om Promenadebyens husorden er blevet revideret. Den reviderede folder er lagt i postkasserne til hver enkelt husstand.

Folderen findes her i printvenligt pdf-format.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Promenaden

/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

 

Categories: Husorden Tags:

“Ridser i lakken”

 

Vi har en udfordring i Stævnen, som har lidt med den romantiske musikvideo af John Legend at gøre. Det handler dog ikke om Ung Kærlighed, men måske om Ung Kedsomhed? Jeg gætter kun, for jeg ved det ikke, men det ville være dejligt at få opklaret. Helst uden overvågning.

1

Det er tilsyneladende en fan af John L, som også godt kan lide MGP, og som gerne vil fortælle alle beboere i Stævnen om sin interesse. Når der ind i mellem er ventetid på elevatoren, fordrives kedsomheden desuden med at kradse med nøglen i væggen.

3

Det bliver værre og værre, for når der først er kradset lidt, gør det nok ikke noget at kradse lidt mere?

Men det skal stoppes. Helst ved at nogen påtog sig ansvaret for ødelæggelserne. Måske er det en opgave for forældre som har bedre kendskab til John Legend end jeg har? Og det skal helst gå hurtigt, for sådan en sag kan nemt gå i selvsving og bringe folk helt ud af fatning.

4

 

Jørgen Carstensen, Stævnen, 4.4

Bestyrelsen