Arkiv

Arkiv for kategorien ‘Generalforsamlinger’

Promenadebyens generalforsamlinger udsat til onsdag den 16. juni 2021

Corona-situationen og forsamlingsforbuddet gør det ikke muligt at holde Promenadebyens generalforsamlinger med fysisk fremmøde torsdag den 27. maj 2021 som tidligere meddelt.

I samråd med bestyrelsesformændene i A/F’erne og vores administrator hos LEA Ejendomspartner A/S er det derfor besluttet at udsætte generalforsamlingerne til onsdag den 16. juni 2021 – naturligvis under forudsætning af, at corona-situationen til den tid tillader det.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Ny dato for generalforsamlinger i 2021

Corona-situationen og myndighedernes seneste udmeldinger om genåbning af samfundet gør det ikke muligt at holde Promenadebyens generalforsamlinger med fysisk fremmøde onsdag den 21. april 2021 som tidligere meddelt.

I samråd med bestyrelsesformændene i A/F’erne og vores administrator hos LEA Ejendomspartner A/S er det derfor besluttet at udsætte generalforsamlingerne til torsdag den 27. maj 2021 – naturligvis under forudsætning af, at corona-situationen til den tid tillader generalforsamlinger med fysisk fremmøde.

Hvis corona-situationen forhindrer generalforsamlinger med fysisk fremmøde helt frem til efteråret, så vil bestyrelserne overveje, om der skal holdes elektroniske generalforsamlinger i stedet for en yderligere udsættelse.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Ejerforeningens ekstraordinære generalforsamling den 8. oktober 2020

11 oktober, 2020 Ingen kommentarer

Forslag til behandling på den ekstraordinære generalforsamling samt referat af den ekstraordinære generalforsamling i Ejerforeningen Promenaden den 8. oktober 2020 inkl. afstemningsresultat ligger på hjemmesiden under fanebladet “E/F Promenaden – E/F Promenadens generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Forslag til behandling – Bilag B

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 8. oktober 2020 (inkl. afstemningsresultat)

Ejerforeningen Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Parkeringslaugets ekstraordinære generalforsamling den 8. oktober 2020

11 oktober, 2020 Ingen kommentarer

Forslag til behandling på den ekstraordinære generalforsamling samt referat af den ekstraordinære generalforsamling i Parkeringslauget Promenaden den 8. oktober 2020 inkl. afstemningsresultat ligger på hjemmesiden under fanebladet “P-lauget – P-laugets generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Forslag til behandling – Bilag A

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 8. oktober 2020 (inkl. afstemningsresultat)

Parkeringslauget Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Ejerforeningens generalforsamling den 17. september 2020

Regnskab for 2019 inkl. budget for 2020 for Ejerforeningen Promenaden samt forslag til behandling på generalforsamlingen og referat af generalforsamlingen i Ejerforeningen Promenaden den 17. september 2020 inkl. bestyrelsens beretning og afstemningsresultat ligger på hjemmesiden under fanebladet “E/F Promenaden – E/F Promenadens generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2019 (inkl. budget for 2020)

Forslag til behandling – Bilag B

Referat af generalforsamling den 17. september 2020 (inkl. bestyrelsens beretning og afstemningsresultat)

Ejerforeningen Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Parkeringslaugets generalforsamling den 17. september 2020

Regnskab for 2019 inkl. budget for 2020 for Parkeringslauget Promenaden samt forslag til behandling på generalforsamlingen og referat af generalforsamlingen i Parkeringslauget Promenaden den 17. september 2020 inkl. bestyrelsens beretning og afstemningsresultat ligger på hjemmesiden under fanebladet “P-lauget – P-laugets generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2019 (inkl. budget for 2020)

Forslag til behandling – Bilag A

Referat af generalforsamling den 17. september 2020 (inkl. bestyrelsens beretning og afstemningsresultat)

Parkeringslauget Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Ekstraordinære generalforsamlinger

28 september, 2020 Ingen kommentarer

De ekstraordinære generalforsamlinger i Parkeringslauget Promenaden og Ejerforeningen Promenaden

torsdag den 8. oktober 2020 kl. 19.00

holdes i:

Restaurant Nordatlanten, Mødelokale på 1. sal,

Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C.

Tilmelding til generalforsamlingerne er nødvendig. Tilmelding skal ske senest onsdag den 30. september 2020 på ejerforeningens mailadresse:

generalforsamlinger@promenadebyen-odense.dk

Se hvordan i indkaldelsen fra LEA Ejendomspartner.

På grund af corona-situationen opfordrer bestyrelserne kraftigt til, at der kun deltager 1 person pr. husstand, samt til, at alle medlemmer, der på forhånd ved, hvad de vil stemme, benytter skriftlig fuldmagt i stedet for fysisk fremmøde. Fuldmagten skal indeholde navn og adresse på fuldmagtsgiver samt nr. på evt. P-plads(er) samt angive, om der skal stemmes JA eller NEJ til bestyrelsernes forslag. Fuldmagten kan sendes som e-mail til bestyrelsesformand Erik Nielsen (en.odense@hotmail.com) eller anden person, der deltager i generalforsamlingerne.

Parkeringslauget Promenaden og Ejerforeningen Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

A/F Broens generalforsamling den 17. september 2020

26 september, 2020 Ingen kommentarer

Regnskab for 2019 inkl. budget for 2020 for A/F Broen samt referat af generalforsamling i A/F Broen den 17. september 2020 inkl. bestyrelsens beretning ligger på hjemmesiden under fanebladet “Broen – Broens generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2019 (inkl. budget for 2020)

Referat af generalforsamling den 17. september 2020 (inkl. bestyrelsens beretning)

A/F Broen

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Broen, Generalforsamlinger, Møder Tags:

Ejerforeningens ordinære generalforsamling – stemmeresultat

20 september, 2020 Ingen kommentarer

Torsdag den 17. september 2020 blev der holdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Promenaden.

På generalforsamlingen blev der stemt om bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.

Af Promenadebyens i alt 230 ejerlejligheder med et samlet fordelingstal på 22.226 var 100 ejerlejligheder med et samlet fordelingstal på 9.328 repræsenteret på generalforsamlingen (fysisk eller ved fuldmagt).

Der blev stemt efter antal og efter fordelingstal.

Stemmeresultatet optalt efter antal blev:

  • 89 for forslaget svarende til 89% af de fremmødte stemmer
  • 7 imod forslaget svarende til 7% af de fremmødte stemmer
  • 4 blanke svarende til 4% af de fremmødte stemmer

Stemmeresultatet optalt efter fordelingstal blev:

  • 7.839 for forslaget svarende til 84% af de fremmødte stemmer
  • 1.010 imod forslaget svarende til 11% af de fremmødte stemmer
  • 479 blanke svarende til 5% af de fremmødte stemmer

Stemmeresultatet betyder, at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til denne udsendes en af de nærmeste dage.

Ejerforeningen Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Ordinær generalforsamling i AF Stævnen

20 september, 2020 Ingen kommentarer

Referat fra ovennævnte generalforsamling d. 17. september 2020 er nu tilgængeligt under Stævnens faneblad øverst på denne side.

Categories: Generalforsamlinger Tags: