Arkiv

Arkiv for kategorien ‘Generalforsamlinger’

Årsrapport og referat af generalforsamling 2021 – A/F Stævnen

Årsrapporten for 2021 inkl. budgettet for 2022 og referatet af den ordinære generalforsamling den 21. april 2022 er nu tilgængelig under fanen “Stævnen” og punktet “Stævnens generalforsamlinger”.

Med venlig hilsen
A/F Stævnen’s bestyrelsen
Søren Habekost, bestyrelsesformand

Categories: Generalforsamlinger, Stævnen Tags:

Parkeringslauget Promenadens generalforsamling den 21. april 2022

Regnskab for 2021 inkl. budget for 2022 for Parkeringslauget Promenaden samt forslag til behandling på generalforsamlingen og referat af generalforsamlingen i Parkeringslauget Promenaden den 21. april 2022 inkl. bestyrelsens beretning ligger på hjemmesiden under fanebladet “P-lauget – P-laugets generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2021 (inkl. budget for 2022)

Forslag til behandling – Bilag A

Referat af generalforsamling den 21. april 2022 (inkl. bestyrelsens beretning)

Med venlig hilsen

Parkeringslauget Promenaden

v/bestyrelsesmedlem Kjeld Overgaard

Ejerforeningen Promenadens generalforsamling den 21. april 2022

27 april, 2022 1 kommentar

Regnskab for 2021 inkl. budget for 2022 for Ejerforeningen Promenaden samt forslag til behandling på generalforsamlingen og referat af generalforsamlingen i Ejerforeningen Promenaden den 21. april 2022 inkl. bestyrelsens beretning ligger på hjemmesiden under fanebladet “E/F Promenaden – E/F Promenadens generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2021 (inkl. budget for 2022)

Forslag til behandling – Bilag EF1

Forslag til behandling – Bilag EF2

Referat af generalforsamling den 21. april 2022 (inkl. bestyrelsens beretning)

PS. Materialet er godkendt men uden underskrifter. Underskrifterne følger senere.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

A/F Broens generalforsamling den 21. april 2022

27 april, 2022 1 kommentar

Regnskab for 2021 inkl. budget for 2022 for A/F Broen samt forslag til behandling på generalforsamlingen og referat af generalforsamlingen i A/F Broen den 21. april 2022 inkl. bestyrelsens beretning ligger på hjemmesiden under fanebladet “Broen – Broens generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2021 (inkl. budget for 2022)

Forslag til behandling – Bilag A

Referat af generalforsamling den 21. april 2022 (inkl. bestyrelsens beretning)

PS. Materialet er godkendt men uden underskrifter. Underskrifterne følger senere.

Med venlig hilsen

A/F Broen

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Broen, Generalforsamlinger, Møder Tags:

Generalforsamlinger torsdag den 21. april 2022 for Promenadebyens lejlighedsejere

LEA Ejendomspartner A/S har i dag pr. mail udsendt indkaldelse til generalforsamlinger torsdag den 21. april 2022 på Restaurant Næsbyhoved Skov. Sammen med indkaldelsen er udsendt dagsordener, årsrapporter og indkomne forslag for de forskellige foreninger.

Som det fremgår af indkaldelsens vedhæftede dokument “Besked.pdf”, er der umiddelbart efter generalforsamlingerne mulighed for at deltage i fællesspisning (ikke buffet). For at deltage i fællesspisningen er tilmelding (og indbetaling af egenbetaling på kr. 100,00 pr. person) nødvendig. Det fremgår af indkaldelsen, hvordan tilmelding foretages.

Tilmelding til fællesspisningen skal foretages senest fredag den 8. april 2022. Tilmelding til selve generalforsamlingerne er derimod ikke nødvendig.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Generalforsamlinger, Opslagstavlen Tags:

A/F Broens generalforsamling den 16. juni 2021

Regnskab for 2020 inkl. budget for 2021 for A/F Broen samt forslag til behandling på generalforsamlingen og referat af generalforsamlingen i A/F Broen den 16. juni 2021 inkl. bestyrelsens beretning ligger på hjemmesiden under fanebladet “Broen – Broens generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2020 (inkl. budget for 2021)

Forslag til behandling – Bilag 1

Referat af generalforsamling den 16. juni 2021 (inkl. bestyrelsens beretning)

Med venlig hilsen

A/F Broen

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Broen, Generalforsamlinger, Møder Tags:

Parkeringslauget Promenadens generalforsamling den 16. juni 2021

Regnskab for 2020 inkl. budget for 2021 for Parkeringslauget Promenaden samt referat af generalforsamling i Parkeringslauget Promenaden den 16. juni 2021 inkl. bestyrelsens beretning ligger på hjemmesiden under fanebladet “P-lauget – P-laugets generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2020 (inkl. budget for 2021)

Referat af generalforsamling den 16. juni 2021 (inkl. bestyrelsens beretning)

Med venlig hilsen

Parkeringslauget Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Ejerforeningen Promenadens generalforsamling den 16. juni 2021

Regnskab for 2020 inkl. budget for 2021 for Ejerforeningen Promenaden samt referat af generalforsamling i Ejerforeningen Promenaden den 16. juni 2021 inkl. bestyrelsens beretning ligger på hjemmesiden under fanebladet “E/F Promenaden – E/F Promenadens generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2020 (inkl. budget for 2021)

Referat af generalforsamling den 16. juni 2021 (inkl. bestyrelsens beretning)

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Husk tilmelding til generalforsamlinger

For at deltage i Promenadebyens generalforsamlinger (for lejlighedsejere) onsdag den 16. juni 2021 er tilmelding nødvendig.

Tilmelding skal ske senest torsdag den 3. juni 2021.

Du kan se, hvordan du tilmelder dig og evt. ledsager i indkaldelsen (mailen) fra LEA Ejendomspartner A/S fra torsdag den 20. maj 2021.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Promenadebyens generalforsamlinger udsat til onsdag den 16. juni 2021

Corona-situationen og forsamlingsforbuddet gør det ikke muligt at holde Promenadebyens generalforsamlinger med fysisk fremmøde torsdag den 27. maj 2021 som tidligere meddelt.

I samråd med bestyrelsesformændene i A/F’erne og vores administrator hos LEA Ejendomspartner A/S er det derfor besluttet at udsætte generalforsamlingerne til onsdag den 16. juni 2021 – naturligvis under forudsætning af, at corona-situationen til den tid tillader det.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen