Arkiv

Arkiv for kategorien ‘Daglig drift’

Promenadebyens Husorden er ajourført

Promenadebyens Husorden blev sidst ajourført i januar 2019. Siden da er der opsat affaldsindkast på terræn ved parkeringspladserne, og desuden er containerne i P-kælderen fjernet.

Afsnittet om “Affald” i Husordenen er derfor ajourført i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Den ajourførte Husorden ligger på hjemmesiden under hvert hus under fanebladet “Dokumenter vedrørende ……” og kan desuden ses via følgende link:

Promenadebyens Husorden – Juli 2021

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Affald, Husorden, Opslagstavlen Tags:

Farvel til containerne i P-kælderen

14 februar, 2021 Ingen kommentarer

For snart et år siden blev der etableret indkast på terræn til papir og småt pap. Der har således været god tid til, at Odense Renovation A/S og vi beboere har kunnet “indkøre” systemet. Ejerforeningens bestyrelse har derfor sammen med Odense Renovation A/S besluttet, at containerne til papir og småt pap fjernes fra P-kælderen i forbindelse med næste tømning af containerne tirsdag den 23. februar 2021.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Affald, Opslagstavlen Tags:

Nye affaldsindkast på terræn kan nu benyttes

29 april, 2020 1 kommentar

Odense Renovation A/S har meddelt, at de nye affaldsindkast på terræn nu kan benyttes. Affaldsindkastene er placeret bag P-pladserne ved Broen, Soldækket og Mesanen.

I Promenadebyen gælder nu følgende affaldsordning:

Glas og metal i indkast på terræn ved Broen. Ikke i poser. (Opsamles i nedgravet container, idet centralsugets rør ødelægges af glas og metal).

Små batterier i boks på siden af indkast til glas og metal ved Broen og i boks i indkast til papir og småt pap ved Soldækket og Mesanen.

Papir og småt pap i indkast på terræn ved Broen, Soldækket og Mesanen. Ikke i poser og ikke bundtet.

Madaffald i indkast på terræn ved Broen, Soldækket og Mesanen. I grønne plastposer beregnet til madaffald – fås hos Odense Renovation.

Restaffald i indkast på repos i bygning. I plastposer beregnet til affaldssug – købes i dagligvareforretning.

Stort pap afleveres på en af kommunens genbrugsstationer.

Alt andet affald f.eks. plast, flamingo og pizzabakker deles i små stykker og smides ud sammen med restaffald i plastposer beregnet til affaldssug (ikke som løse stykker, der kan sætte sig fast i skakt og rør), eller man sørger selv for, at det kommer på en af kommunens genbrugsstationer.

De midlertidige mad-containere på terræn og papir/pap-containerne i P-kælderen fjernes alle i løbet af de næste uger.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Affald, Opslagstavlen Tags:

Ny affaldsordning – madaffald

2 december, 2019 Ingen kommentarer

Odense Renovation A/S har i dag leveret grønne affaldsbeholdere og tilhørende grønne poser til madaffald (1 beholder og 4 ruller affaldsposer til hver lejlighed).

De første par uger skal madaffaldet ikke sorteres fra.

Omkring den 16. december 2019 opstilles der grønne affaldscontainere ved hver bygning. Disse containere skal i en overgangsperiode benyttes til madaffald – og her skal madaffaldet afleveres i de udleverede grønne affaldsposer.

På et senere tidspunkt bliver de grønne affaldscontainere ved bygningerne erstattet med indkast på terræn (bag parkeringspladserne). Når indkastene på terræn er etableret, bliver der orienteret herom.

Ejerforeningen Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Affald, Opslagstavlen Tags:

Manglende belysning på havnepromenaden

En del beboere i Promenadebyen har i den seneste tid spurgt ejerforeningen, hvorfor der ikke er lys på havnepromenaden. Dette spørgsmål kan ejerforeningen ikke besvare. Belysningen på havnepromenaden sorterer under Odense Kommune/EnergiFyn. Ejerforeningen har den 18. januar 2019 anmeldt den manglende belysning til Odense Kommune/EnergiFyn og har efterfølgende jævnligt rykket og håber, at lyset snart genetableres.

Ejerforeningen Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Daglig drift, Opslagstavlen Tags:

Mere om de nye affaldsindkast på terræn

16 oktober, 2018 Ingen kommentarer

 

Fra Odense Renovation A/S har vi modtaget følgende information:

 

Information om affaldshåndtering til beboerne ved Promenadebyen

 

Kære beboer,

 

Promenadebyen har siden 2017 været koblet på det centrale affaldssugeanlæg, som er en moderne måde at håndtere affald på. Her afleveres affald i skakte eller indkast, hvorefter det transporteres gennem underjordiske rør til en terminalbygning beliggende i Enggade.

 

Indkast til papir og plast åbnes ved Broen

Hidtil har Promenadebyen været koblet på systemet via bebyggelsernes skakte til restaffald, men nu kobles 3 nye indkast til plast og papir på affaldssuget. De 3 indkast til plast og papir er placeret ud for ”Broen”, og her skal du fremover aflevere dine aviser, reklamer og plastemballager m.m. til genbrug. Det er vigtigt, at vi alle sortere mere, så vi kan genbruge mere affald – derved sparer vi på ressourcerne og hjælper miljøet. Der vil senere blive etableret flere indkast langs parkeringsområdet.

 

Hvordan virker systemet?

Når du lægger en tom plastflaske i indkastet til plast, så ligger den sammen med det andet plast i en mellemstation under indkastet. Når mellemstationen er fyldt, suges plasten via rør til affaldsterminalen i Enggade. Her ender plasten i en container til plast. Når containeren er fyldt, køres den til genanvendelse på fabrikker, som omdanner plasten til nye plastprodukter. Det samme sker med papir, der også bliver til nyt papir.

 

Illustration af det centrale affaldssugeanlæg

 

Pas på systemet og anlægget

Det nye system kan ikke håndtere glas, metal, stort pap og andet større affald. Benyt derfor din lokale genbrugsstation, hvis du har metal, elektronik, stort pap eller andet genanvendeligt. Afleveres for stort affald i indkastene eller i skakt tilstopper de underjordiske rør, og driftsproblemer vil opstå.

 

Sådan skal du sortere

Papir

 • Aviser, ugeblade, reklamer og magasiner
 • Telefonbøger
 • Kuverter
 • Tandpastaæsker
 • Tomatbakker
 • Cornflakes- og havregrynspakker samt andet rent og tørt pap og karton (skal rives i mindre stykker)

 

OBS: Ingen store papkasser i indkastet – de skal afleveres på genbrugsstationen. Papkasserne sætter sig fast i de underjordiske rør, og det er dyrt og vanskeligt at få ud af rørene igen.

 

Plast

 • Kødbakker (tømte og skyllede)
 • Pålægsbakker (tømte og skyllede)
 • Emballager fra sæbe, shampoo, rengøring m.m. (tømte og skyllede – max. 1 liter)
 • Dunke og bøtter fra is, frugt, eddike m.m. (tømte og skyllede – max 1 liter)
 • Urtepotter
 • Småt plast fra legetøj m.m. (uden elektronik og batterier)
 • Plastikposer
 • Bobleplast
 • Plastiksække

 

Benyt glascontaineren

Til dine flaske- og glasemballager skal du benytte den underjordiske glascontainer, som er placeret ved siden af de 3 nyåbnede indkast. Glascontaineren er ikke tilsluttet affaldssuget, men bliver tømt af en lastbil, der tager containeren op af jorden og tømmer indholdet i skraldebilen.

 

Glas

 • Flasker fra vin, øl og sodavand
 • Konservesglas (tømte og skyllede)
 • Emballageglas fra rødbeder, pulverkaffe og syltetøj (tømte og skyllede)
 • Glasflakser fra ketchup og dressing (tømte og skyllede)
 • Parfumeflasker
 • Drikkeglas

 

OBS: Glas skal være fri for rester, synligt rent og afleveres løst i beholderen

 

Har du spørgsmål til det nye system, så skriv til kommunikationsmedarbejder Morten Glasius på

mgs@odenserenovation.dk. Du kan læse meget mere om det centrale affaldssug på

www.odenserenovation.dk/affaldsmetro.

 

Vi håber, at du bliver glad for din nye affaldsløsning.

 

Med venlig hilsen

Morten Glasius

Kommunikationsmedarbejder

Odense Renovation A/S

 

Categories: Affald, Opslagstavlen Tags:

Opgradering af affaldsrum i Stævnen, Broen, Sejlet og Soldækket

12 oktober, 2018 Ingen kommentarer

 

Fra Odense Renovation A/S har vi modtaget følgende meddelelse:

 

Som I er bekendt med har Odense Renovation haft MariMatic til at ændre jeres affaldsløsning fra mobilsug til centralsug. I den forbindelse har vi påpeget, at MariMatic ikke har leveret den kvalitet som man kan forvente når man køber nyt bl.a. har MM genbrugt de gamle ventiler i affaldsrummene. MM har til gengæld fastholdt at de, i henhold til kontrakten, blot skal levere et funktionsdygtigt anlæg.

Det er nu lykkedes OR at indgå forlig med MM således at kvaliteten af udstyret i affaldsrummene forbedres. Dette kræver desværre at der igen skal foretages ændringer/ombygning af systemet. Udgiften til ændringerne afholdes af OR.

I forbindelse med ombygningen vil det være nødvendigt at lukke skaktene i en kortere periode hvor vi vil placere affaldscontainere for enden af blokkene op til parkeringspladserne. Vi regner med det tager 3 dage pr affaldsrum og at der kun lukkes for et affaldsrum ad gangen. Det vil derfor være muligt fortsat at benytte skaktene i de affaldsrum som ikke er under ombygning.

Arbejdet påbegyndes 16.10.18. Vi vil hænge opslag op ved indkastene som forklarer hvorfor skaktene er lukkede.

Som altid er i velkomne til at kontakte os hvis der er spørgsmål eller problemer.

Med venlig hilsen / Best regards

Michael Dino Hansen

Projektleder

Odense Renovation A/S

 

Categories: Affald, Opslagstavlen Tags:

Indkast til plast og papir på terræn

Det er nu muligt at komme af med plast og papir i nye indkast på terræn. De nye indkast findes bag P-pladserne over for Broen ved siden af indkastet til glas.

Der er to indkast til plast (begge indkast kan benyttes til såvel hård som blød plast) og et indkast til papir. På et senere tidspunkt kommer der tilsvarende indkast i den anden ende af Promenadebyen (ved Mesanen).

De grønne containere til papir og småt pap i P-kælderen bibeholdes foreløbigt.

Ejerforeningen Promenaden

/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Affald, Opslagstavlen Tags:

Hvad sker der med vores affald?

Aktivitetsudvalget inviterer alle beboere i Promenadebyen til orientering om affaldssuget hos Odense Renovation.

Tilmelding  til arrangementet skal ske til Mette Lilholm Lorenzen, der er genbrugschef hos Odense Renovation og beboer i Promenadebyen. Send din tilmelding til MDH@odenserenovation.dk senest den 4. juni

Venlig hilsen

Aktivitetsudvalget

Categories: Affald, Aktivitetsudvalg Tags:

Kommentar til Orientering fra GK ventilation løsningsforslaag. (Stævnen)

2 april, 2018 7 kommentarer

Undskyld jeg blander mig igen, men tagventilatoren suger ikke 300 m3/t fra affaldsskakten, som Lars Sjørring skriver.
Hvis man åbner indkastlågen på 9. sal, blæser det ud med luft. Men hvis man derefter blokerer affaldsskakten (med en oppustet plastiksæk) ved indkastlågen på 8. sal, blæser det ikke ud af indkastlågen på 9. sal, men det suger heller ikke. Havde tagventilatoren virket som påstået, skulle der suges luft ind gennem indkastlågen på 9. sal svarende til en hastighed på 1,5 meter pr. sekund.
Jeg foreslår, at vi får GK ventilation, eller endnu bedre et andet firma, til at kigge på den ventilator igen.
For yderligere information se billeder nedenunder eller kontakt mig.

Med venlig hilsen Dorte Jensen, 2,7,3

 

Skitse:

 

Midlertidig blokeret affaldsskakt på 8.sal. Ingen sug på 9.sal.

 

“Normal” drift på 9.sal.

Categories: Affald, Daglig drift, Stævnen Tags: