Arkiv

Arkiv for kategorien ‘Broen’

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 9. maj 2022

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 9. maj 2022 ligger på hjemmesiden under fanebladet “Broen > Broens bestyrelsesmøder”.

Referatet kan desuden ses via nedenstående link:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 9. maj 2022

Med venlig hilsen

A/F Broens bestyrelse

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Broen, Møder Tags:

A/F Broens generalforsamling den 21. april 2022

27 april, 2022 1 kommentar

Regnskab for 2021 inkl. budget for 2022 for A/F Broen samt forslag til behandling på generalforsamlingen og referat af generalforsamlingen i A/F Broen den 21. april 2022 inkl. bestyrelsens beretning ligger på hjemmesiden under fanebladet “Broen – Broens generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2021 (inkl. budget for 2022)

Forslag til behandling – Bilag A

Referat af generalforsamling den 21. april 2022 (inkl. bestyrelsens beretning)

PS. Materialet er godkendt men uden underskrifter. Underskrifterne følger senere.

Med venlig hilsen

A/F Broen

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Broen, Generalforsamlinger, Møder Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 4. april 2022

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 4. april 2022 ligger på hjemmesiden under fanebladet “Broen > Broens bestyrelsesmøder”.

Referatet kan desuden ses via nedenstående link:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 4. april 2022

Med venlig hilsen

A/F Broen

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Broen, Møder Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 24. januar 2022

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 24. januar 2022 ligger på hjemmesiden under fanebladet “Broen > Broens bestyrelsesmøder”.

Referatet kan desuden ses via nedenstående link:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 24. januar 2022

Med venlig hilsen

A/F Broen

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Broen, Møder Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 25. oktober 2021

2 november, 2021 Ingen kommentarer

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 25. oktober 2021 ligger på hjemmesiden under fanebladet “Broen > Broens bestyrelsesmøder”.

Referatet kan desuden ses via nedenstående link:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 25. oktober 2021

Med venlig hilsen

A/F Broen

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Broen, Møder Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 7. juli 2021

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 7. juli 2021 ligger på hjemmesiden under fanebladet “Broen > Broens bestyrelsesmøder”.

Referatet kan desuden ses via nedenstående link:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 7. juli 2021

Med venlig hilsen

A/F Broen

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Broen, Møder Tags:

A/F Broens generalforsamling den 16. juni 2021

Regnskab for 2020 inkl. budget for 2021 for A/F Broen samt forslag til behandling på generalforsamlingen og referat af generalforsamlingen i A/F Broen den 16. juni 2021 inkl. bestyrelsens beretning ligger på hjemmesiden under fanebladet “Broen – Broens generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2020 (inkl. budget for 2021)

Forslag til behandling – Bilag 1

Referat af generalforsamling den 16. juni 2021 (inkl. bestyrelsens beretning)

Med venlig hilsen

A/F Broen

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Broen, Generalforsamlinger, Møder Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 22. februar 2021

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 22. februar 2021 ligger på hjemmesiden under fanebladet “Broen > Broens bestyrelsesmøder”.

Referatet kan desuden ses via nedenstående link:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 22. februar 2021

Med venlig hilsen

A/F Broen

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Broen, Møder Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 2. november 2020

7 november, 2020 2 kommentarer

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 2. november 2020 ligger på hjemmesiden under fanebladet “Broen – Broens bestyrelsesmøder”.

Referatet kan desuden ses via nedenstående link:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 2. november 2020

A/F Broen

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Broen, Møder Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 24. september 2020

Deltagere: Erik, Mette, Lars, Henrik og Kresten.

Mødet holdt hos: Erik.

Referent: Erik.

Dagsorden:

1. Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver

2. Formalia

3. Eventuelt

4. Mødekalender

1. Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:

 • Formand: Erik Nielsen
 • Næstformand: Mette Lilholm Lorenzen
 • Sekretær: Lars Rex
 • Medlem: Henrik Lægteskov-Carlsen

A/F Broens repræsentant i Ejerforeningen Promenadens bestyrelse:

 • Erik Nielsen

A/F Broens repræsentant i Parkeringslauget Promenadens bestyrelse (hvis de nye vedtægter for parkeringslauget bliver vedtaget):

 • Erik Nielsen

(Så længe de nye vedtægter for parkeringslauget ikke er vedtaget, er Erik Nielsen valgt som bestyrelsesformand på parkeringslaugets generalforsamling).

Kresten Mehl, der går ud af bestyrelsen, var inviteret med til bestyrelsesmødet for at medvirke ved overdragelse af nogle af de ansvars-/arbejdsområder, som han hidtil har haft. På vores hjemmesiden under fanebladet Broen ligger en liste med ansvars-/arbejdsområder (samt administrations- og serviceaftaler). Denne liste blev gennemgået med følgende resultat:

 • Henrik og Erik overtager elevatorer (bortset fra belysning i elevatorer). Kresten overdrager sin tekniknøgle til Henrik og elevatornøgle til Erik og giver KONE besked om personskiftet. Kresten bestiller en ny tekniknøgle til sig selv og fortsætter med at tage sig af belysning i elevatorerne.
 • Erik overtager spildevandspumper og grundvandspumper (er allerede overtaget).
 • Erik overtager skraldesug. Kresten hjælper fortsat.
 • Kresten fortsætter med låse, nøgler, nøglebrikker og navneskilte.
 • Beboerlisten på hjemmesiden fjernes. Erik fjerner siden og oplysningerne i databasen.
 • Mette overtager Krestens opgave med velkomstpakker til nye beboere i nr. 8. Lars fortsætter med opgaven i nr. 6.

Erik sørger for, at listen med ansvars-/arbejdsområder på hjemmesider bliver opdateret.

2. Formalia

Erik sørger for at give Lea Ejendomspartner A/S og Ejerforeningen Promenaden besked om bestyrelsens nye sammensætning, samt at oplysningerne på vores hjemmeside tilrettes.

3. Eventuelt

Af hensyn til bestyrelsens nye medlem, Mette, gennemgik Erik kort bestyrelsens igangværende og kommende arbejdsopgaver. Desuden orienterede Erik bestyrelsen om de organisatoriske/personalemæssige ændringer hos LEA Ejendomspartner A/S. Der blev ikke besluttet noget under dette punkt.

4. Mødekalender

Bestyrelsesmøder:

 • Mandag den 2. november 2020 kl. 17.00 hos Lars.
 • Mandag den 1. februar 2021 kl. 17.00 hos Henrik.

Ekstraordinær generalforsamling:

 • Torsdag den 8. oktober 2020.

Fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser:

 • Fredag den 20. november 2020 kl. 17.30.
Categories: Broen, Møder Tags: