Hjem > Broen, Ejerforeningen, Mesanen, Møder, Parkeringslauget, Sejlet, Soldækket, Stævnen > Referat af fællesmøde for alle bestyrelser den 13. marts 2019

Referat af fællesmøde for alle bestyrelser den 13. marts 2019

     

Referent: Sune

     

Mødedeltagere:

Stævnen: Allan, Flemming (afbud), Jesper.

Broen: Erik, Kresten (afbud), Lars.

Sejlet: Rasmus (afbud), John (afbud), Sune, Tom (afbud), Kjeld.

Soldækket: Tanja (afbud), Mickey (afbud), Stig, Morten (afbud), Hanne.

Mesanen: Henrik.

        

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Forslag til ændring af vedtægter for Ejerforeningen og procedure for afstemning (Se bilag)

3. Revision af vedtægter for Parkeringslauget

4. Orientering om den verserende stævning/retssag mod Parkeringslauget

5. Persondataloven

6. Maling af sprinklerrør i P-kælderen

7. De grønne papir-/papcontainere i P-kælderen

8. Parkeringsregler og Q-Park

9. Eventuelt

10. Næste møde

     

1. Velkomst

Erik bød velkommen. Fællesmødet er et uformelt møde, hvor der ikke kan stemmes om afgørende emner, men hvor det er muligt at netværke og få en god dialog omkring Promenadebyen.

     

2. Forslag til ændring af vedtægter for Ejerforeningen og procedure for afstemning

Bilaget blev gennemgået af Erik. Proceduren for afstemningen er, at vedtægtsændringerne skal tages op på hver enkelt generalforsamling i A/F’erne. Der stemmes på generalforsamlingen kun om vedligeholdelsespligten af evt. nyopførte glasfacader.

     

3. Revision af vedtægter for Parkeringslauget

På sidste fællesmøde blev emnet diskuteret. I parkeringslaugets bestyrelses har de arbejdet videre med de input der kom. På et tidspunkt, ikke til førstkommende generalforsamling, kommer der et forslag til ændring af vedtægter fra bestyrelsen.

     

4. Orientering om den verserende stævning/retssag mod Parkeringslauget

Erik orienterede forsamlingen om den lidt komplicerede sag. Sagen drejer sig om parkeringspladser på terræn og uklarheder om ejerforholdet mellem disse. Sagen skal for retten 3. juni 2019.

     

5. Persondataloven

Alle A/F’er, E/F samt parkeringslaug har fået tilsendt dokumenter fra vores samarbejdsfirma LEA vedr. persondataloven, som skal godkendes. I Ejerforeningen er aftalen godkendt med LEA efter dialog og revidering.

     

6. Maling af sprinklerrør i P-kælderen

I parkeringskælderen er der sprinklerrør under alle bygninger. Ved gennemsyn af rørene blev det konstateret, at der var rustdannelser på disse rør omkring Sejlet, hvorfor de skal vedligeholdes/males. Efter dialog mellem A/F Sejlet og Parkeringslauget valgte Parkeringslauget at vedkende sig ansvaret for vedligeholdelsen, hvorfor der i kommende budget er afsat penge hertil.

     

7. De grønne papir-/papcontainere i P-kælderen

Der blev diskuteret nødvendigheden af de ovennævnte containere i kælderen efter ytring om helt at fjerne dem, i håbet om, at folk så ikke ville hensætte større stykker affald. Et overvældende flertal mente det var nødvendigt at beholde dem. Parkeringslauget har indgået en aftale med Torbens Erhvervsservice om at fjerne uønsket affald på det pågældende A/F’s regning, hvis beboere ikke selv fjerner det.

     

8. Parkeringsregler og Q-Park

Der blev af Lars (Broen) fremlagt problemstillingen omkring parkering på terræn med gæstekort. Hvis man har overnattende gæster og mangler p-plads, så kan man holde natten over på Byens Ø.

En konkret episode med et parkeringsgebyr til en gæst, af en beboer i Sejlet, blev debatteret. Det er Ejerforeningens holdning, at beboere selv må rette henvendelse til det uafhængige nationale klagenævn.

     

9. Eventuelt

Intet til dette punkt.

     

10. Næste møde

Der bliver meldt ny mødedato ud på et senere tidspunkt.

     

  1. Ingen kommentarer endnu.
  1. Ingen Trackbacks endnu.