FREDAGSCAFE – også i efterårsferien!

Selvom mange sikkert vil være bortrejste i efterårsferien, regner vi alligevel med at gennemføre cafeen som sædvanlig, altså mødes vi som sædv. kl 17 i Marineforeningen – og med mad ved 18 tiden.

Menuen vil være:

Karbonade med grønærter og hvide kartofler.
Pris kr. 65,-. Øl, vin, vand som sædv. – og gratis kaffe.

Af hensyn til kokken vil det være rigtig fint med tilmelding til spisningen. Så send mig en sms, ring eller mail.

Mvh
Niels
Mail: niels@peach.dk
Mobil: 20435307

NB: husk den lille gåtur kl. 16,15 fra Broen (hvis vejret tillader det).

Categories: 5000havn Tags:

Ejerforeningens ekstraordinære generalforsamling den 8. oktober 2020

11 oktober, 2020 Ingen kommentarer

Forslag til behandling på den ekstraordinære generalforsamling samt referat af den ekstraordinære generalforsamling i Ejerforeningen Promenaden den 8. oktober 2020 inkl. afstemningsresultat ligger på hjemmesiden under fanebladet “E/F Promenaden – E/F Promenadens generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Forslag til behandling – Bilag B

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 8. oktober 2020 (inkl. afstemningsresultat)

Ejerforeningen Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Parkeringslaugets ekstraordinære generalforsamling den 8. oktober 2020

11 oktober, 2020 Ingen kommentarer

Forslag til behandling på den ekstraordinære generalforsamling samt referat af den ekstraordinære generalforsamling i Parkeringslauget Promenaden den 8. oktober 2020 inkl. afstemningsresultat ligger på hjemmesiden under fanebladet “P-lauget – P-laugets generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Forslag til behandling – Bilag A

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 8. oktober 2020 (inkl. afstemningsresultat)

Parkeringslauget Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

(FREDAGS) – nej TORSDAGS-MAD-CAFE?

Da der er et større arrangement for Marineforeningens medlemmer på førstkommende fredag, prøver vi derfor at placere os derovre nu på torsdag i stedet for at aflyse Fredagscafeen.
Så derfor mødes vi i Marineforeningen som sæde. kl. 17 – til en menu ca. kl. 18 der ser sådan ud:

Mørbradgryde med svampe og ristede cocktailpølser med kartoffelmos og rødbeder.
Pris kr. 65,-
Vin, øl og vand kr. 15,-
Kaffe: gratis.

Er du med på en lille gåtur først, så mødes vi ved Broen kl. 16,15.

Jeg er godt klar over der er ekstraordinære generalforsamlinger kl. 19 denne aften hos Nordatlantisk hus, men du/i kan sagtens nå at spise i Marineforeningen og derefter evt. komme til generalforsamlingerne.

Så vi ses på torsdag og gerne tilmelding til spisning af hensyn til kokkens indkøb.

Mvh
Niels
Mail: niels@peach.dk
Mobil: 20435307

Categories: 5000havn Tags:

Ejerforeningens generalforsamling den 17. september 2020

Regnskab for 2019 inkl. budget for 2020 for Ejerforeningen Promenaden samt forslag til behandling på generalforsamlingen og referat af generalforsamlingen i Ejerforeningen Promenaden den 17. september 2020 inkl. bestyrelsens beretning og afstemningsresultat ligger på hjemmesiden under fanebladet “E/F Promenaden – E/F Promenadens generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2019 (inkl. budget for 2020)

Forslag til behandling – Bilag B

Referat af generalforsamling den 17. september 2020 (inkl. bestyrelsens beretning og afstemningsresultat)

Ejerforeningen Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Parkeringslaugets generalforsamling den 17. september 2020

Regnskab for 2019 inkl. budget for 2020 for Parkeringslauget Promenaden samt forslag til behandling på generalforsamlingen og referat af generalforsamlingen i Parkeringslauget Promenaden den 17. september 2020 inkl. bestyrelsens beretning og afstemningsresultat ligger på hjemmesiden under fanebladet “P-lauget – P-laugets generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2019 (inkl. budget for 2020)

Forslag til behandling – Bilag A

Referat af generalforsamling den 17. september 2020 (inkl. bestyrelsens beretning og afstemningsresultat)

Parkeringslauget Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 24. september 2020

Deltagere: Erik, Mette, Lars, Henrik og Kresten.

Mødet holdt hos: Erik.

Referent: Erik.

Dagsorden:

1. Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver

2. Formalia

3. Eventuelt

4. Mødekalender

1. Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:

 • Formand: Erik Nielsen
 • Næstformand: Mette Lilholm Lorenzen
 • Sekretær: Lars Rex
 • Medlem: Henrik Lægteskov-Carlsen

A/F Broens repræsentant i Ejerforeningen Promenadens bestyrelse:

 • Erik Nielsen

A/F Broens repræsentant i Parkeringslauget Promenadens bestyrelse (hvis de nye vedtægter for parkeringslauget bliver vedtaget):

 • Erik Nielsen

(Så længe de nye vedtægter for parkeringslauget ikke er vedtaget, er Erik Nielsen valgt som bestyrelsesformand på parkeringslaugets generalforsamling).

Kresten Mehl, der går ud af bestyrelsen, var inviteret med til bestyrelsesmødet for at medvirke ved overdragelse af nogle af de ansvars-/arbejdsområder, som han hidtil har haft. På vores hjemmesiden under fanebladet Broen ligger en liste med ansvars-/arbejdsområder (samt administrations- og serviceaftaler). Denne liste blev gennemgået med følgende resultat:

 • Henrik og Erik overtager elevatorer (bortset fra belysning i elevatorer). Kresten overdrager sin tekniknøgle til Henrik og elevatornøgle til Erik og giver KONE besked om personskiftet. Kresten bestiller en ny tekniknøgle til sig selv og fortsætter med at tage sig af belysning i elevatorerne.
 • Erik overtager spildevandspumper og grundvandspumper (er allerede overtaget).
 • Erik overtager skraldesug. Kresten hjælper fortsat.
 • Kresten fortsætter med låse, nøgler, nøglebrikker og navneskilte.
 • Beboerlisten på hjemmesiden fjernes. Erik fjerner siden og oplysningerne i databasen.
 • Mette overtager Krestens opgave med velkomstpakker til nye beboere i nr. 8. Lars fortsætter med opgaven i nr. 6.

Erik sørger for, at listen med ansvars-/arbejdsområder på hjemmesider bliver opdateret.

2. Formalia

Erik sørger for at give Lea Ejendomspartner A/S og Ejerforeningen Promenaden besked om bestyrelsens nye sammensætning, samt at oplysningerne på vores hjemmeside tilrettes.

3. Eventuelt

Af hensyn til bestyrelsens nye medlem, Mette, gennemgik Erik kort bestyrelsens igangværende og kommende arbejdsopgaver. Desuden orienterede Erik bestyrelsen om de organisatoriske/personalemæssige ændringer hos LEA Ejendomspartner A/S. Der blev ikke besluttet noget under dette punkt.

4. Mødekalender

Bestyrelsesmøder:

 • Mandag den 2. november 2020 kl. 17.00 hos Lars.
 • Mandag den 1. februar 2021 kl. 17.00 hos Henrik.

Ekstraordinær generalforsamling:

 • Torsdag den 8. oktober 2020.

Fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser:

 • Fredag den 20. november 2020 kl. 17.30.
Categories: Broen, Møder Tags:

FREDAGS-MAD-CAFE i coronaens skygge.

29 september, 2020 Ingen kommentarer

Ja, men vi lader os ike slå ud af epidemien, idet vi tager alle forholdsregler for at undgå smitte – med afstand, sidde 4 per bord i stedet for 8 osv. (se billede).
Og da vi gerne vil have samværet og snakken om stort og småt i den forløbne uge – og ikke mindst et godt måltid mad i hyggelige omgivelser, så mødes vi uanset dystre nyheder i pressen.
Netop det at spise sammen er nok mere vigtigt end man umiddelbart tænker – og ikke bare noget der skal overstås så vi kan komme videre med andre ting. Tror at det fælles måltid i vores Fredagscafe har en stor betydning. Ikke bare fordi vi får god mad til en meget, meget rimelig pris, men også at det har en stor betydning for fællesskabsfølelsen hvor det giver en form for samhørighed når vi sidder sammen omkring bordene. Så selvom du evt. hare travlt med andre gøremål og kun kan komme til spisning ved 18 tiden, så mød op alligevel! Du/i vil være mere end velkomne.

Menu kommende fredag:
Kogt oksebryst med peberrodssovs og hvide kartofler, dertil rødbeder.
Pris kr. 65,-.

Ang. den overraskelse jeg nævnte sidst, så var det er lille foredrag/fortælling
af Mogens (Berg) der primært vil handle om hans professionelle karriere i Skotland. Det blev udsat, men vi håber han er klar igen på fredag.

HUSK: vi starter kl. 17 i Marineforeningen og gerne tilmelding til undertegnede (men ikke et krav).

Mvh
Niels
Mobil: 20435307
Mail: niels@peach.dk

Billede fra sidste fredag:

Categories: 5000havn Tags:

Ekstraordinære generalforsamlinger

28 september, 2020 Ingen kommentarer

De ekstraordinære generalforsamlinger i Parkeringslauget Promenaden og Ejerforeningen Promenaden

torsdag den 8. oktober 2020 kl. 19.00

holdes i:

Restaurant Nordatlanten, Mødelokale på 1. sal,

Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C.

Tilmelding til generalforsamlingerne er nødvendig. Tilmelding skal ske senest onsdag den 30. september 2020 på ejerforeningens mailadresse:

generalforsamlinger@promenadebyen-odense.dk

Se hvordan i indkaldelsen fra LEA Ejendomspartner.

På grund af corona-situationen opfordrer bestyrelserne kraftigt til, at der kun deltager 1 person pr. husstand, samt til, at alle medlemmer, der på forhånd ved, hvad de vil stemme, benytter skriftlig fuldmagt i stedet for fysisk fremmøde. Fuldmagten skal indeholde navn og adresse på fuldmagtsgiver samt nr. på evt. P-plads(er) samt angive, om der skal stemmes JA eller NEJ til bestyrelsernes forslag. Fuldmagten kan sendes som e-mail til bestyrelsesformand Erik Nielsen (en.odense@hotmail.com) eller anden person, der deltager i generalforsamlingerne.

Parkeringslauget Promenaden og Ejerforeningen Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

A/F Broens generalforsamling den 17. september 2020

26 september, 2020 Ingen kommentarer

Regnskab for 2019 inkl. budget for 2020 for A/F Broen samt referat af generalforsamling i A/F Broen den 17. september 2020 inkl. bestyrelsens beretning ligger på hjemmesiden under fanebladet “Broen – Broens generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2019 (inkl. budget for 2020)

Referat af generalforsamling den 17. september 2020 (inkl. bestyrelsens beretning)

A/F Broen

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Broen, Generalforsamlinger, Møder Tags: