Referat fra bestyrelsesmøde i AF Stævnen

Referat fra bestyrelsesmøde i AF Stævnen d. 12. januar 2021 er nu tilgængeligt under Stævnens faneblad øverst på denne side.

Categories: 5000havn Tags:

COVID-19 test ved Nordatlantisk Hus.

I dag – søndag den 3. januar 2021 – kan du blive testet for Covid-19 ved Nordatlantisk Hus. Det tager kun 2 minutter og du får svaret tilsendt via www.sundhed.dk i løbet af ca. 48-timer. De holder her til kl. 16.30. Husk det gule sygesikringskort.

God dag :-)

Categories: 5000havn Tags:

I anledning af Børges (Vilhelmsen) død den 29. december.

Vi vil altid huske Børge som et meget venligt, rart og hjælpsomt menneske,
både overfor familien, bekendte og venner.
Hans alt for tidlige død var et chock for os alle, selvom de sidste mange måneders sygdom og sygehusophold gjorde os nervøse for det efterhånden skrantende helbred.
Tankerne i denne svære stund går til hans hustru og livsledsager gennem 58 år, Jette og deres 3 børn – og jeg personligt vil takke Børge for mange års fantastisk venskab, fortrolighed og mange, mange uforglemmelige samtaler og oplevelser i ind- og udland.

Hvil i fred – vi vil altid huske og bevare minderne om dig.

Børge bliver begravet i Dalum kirke den 6. januar kl. 13.

Et lille sidste digt til Børge:

“Når du forlader denne verden
forlader du samtidig alle de steder
som vi har oplevet sammen
Jeg ved godt det ikke er spor mærkeligt
at alt det fysiske stadig er her og minder mig om dig
men ikke desto mindre undrer det mig
hvorledes snart sagt alt her i omgivelserne
bringer tankerne videre omkring stort og småt i vores samvær
og gør savnet efter dig endnu større”.

Din ven Niels

Categories: 5000havn Tags:

Børge Vilhelmsen er død

30 december, 2020 1 kommentar

Det er med stor sorg, at vi erfarer, at Børge Vilhelmsen er død den 29. december 2020 efter længere tids sygdom.

Børge og hans hustru Jette købte lejlighed i Broen, da Promenadebyen kun var i projektfasen. Børge blev i 2008 A/F Broens første bestyrelsesformand og var i de første år desuden også med i E/F Promenadens bestyrelse.

Forud for bygningen af Soldækket og Mesanen var Børge med i et kontaktudvalg, der var nedsat af E/F Promenadens bestyrelse, og som havde til opgave at etablere en tæt kontakt til den nye bygherre Promenaden Odense A/S, der skulle bygge Soldækket og Mesanen, samt til Odense Havn A/S, der ejede jordstykket til den sidste del af Promenadebyen. En periode, der med mange ændringer i de oprindelige planer for Promenadebyen, stillede store krav til kontakt/dialog mellem parterne.

Børge har desuden varetaget flere andre opgaver for Broen, Ejerforeningen og Parkeringslauget gennem årene. Bl.a. har Børge været den centrale person i driften af P-kælderens sprinkleranlæg. En opgave Børge varetog gennem alle årene, indtil sygdom til sidst tog overhånd.

Børge var en venlig og vellidt person og vil af mange beboere i Promenadebyen blive husket som sådan.

På vegne af Ejerforeningen Promenaden

bestyrelsesformand Erik Nielsen.

Categories: Opslagstavlen Tags:

Vinduespudsning i Stævnen og Broen

7 december, 2020 Ingen kommentarer

Der bliver pudset vinduer i Stævnen og Broen tirsdag den 15. december 2020.

Vinduespudseren begynder kl. 7.00.

Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Opslagstavlen, Rengøring Tags:

Mere om fjernvarmeafbrydelsen

6 december, 2020 Ingen kommentarer

En del beboere har spurgt, om der i forbindelse med fjernvarmeafbrydelsen mandag den 7. december 2020 (se nedenstående indlæg) skal lukkes for ventiler i den enkelte lejlighed. Det skal der ikke.

Ejerforeningen lukker for fjernvarmeforsyningen til de enkelte bygninger, inden Fjernvarme Fyn går i gang med reparationsarbejdet, og åbner igen, når arbejdet er afsluttet. Der skal derfor ikke lukkes for noget i den enkelte lejlighed.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Opslagstavlen Tags:

Varmeafbrydelse mandag den 7. december 2020

3 december, 2020 Ingen kommentarer

Fjernvarme Fyn har meddelt, at de afbryder for varmetilførslen mandag den 7. december 2020 i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. ca. 13.00.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Opslagstavlen Tags:

Gravearbejde i Promenadebyen

23 november, 2020 Ingen kommentarer

Fjernvarme Fyn har meddelt, at de skal reparere et utæt fjernvarmerør under betonbelægningen på kørevejen.

De har derfor afspærret en del af kørevejen. Det vil være muligt at passere arbejdsstedet med forsigtighed.

Derimod er P-pladserne 8, 9, 10 og 11 helt spærret. De pågældende bilejere er blevet informeret og har fået stillet anden P-plads til rådighed, idet andre beboere i Promenadebyen har været hjælpsomme med at stille P-plads til rådighed.

Fjernvarme Fyn har oplyst, at arbejdet nok vil strække sig over nogle uger.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Opslagstavlen, Parkering Tags:

Færdsel gennem porten i P-kælderen spærret torsdag formiddag

10 november, 2020 Ingen kommentarer

Torsdag den 12. november skal den nedslidte hejseport i P-kælderen udskiftes.

Arbejdet udføres fra kl. ca. 9.00 til kl. ca. 12.00. I dette tidsrum vil færdsel gennem porten være vanskelig, og periodevis vil porten være helt spærret.

Med venlig hilsen

Parkeringslauget Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Opslagstavlen, Parkering Tags:

Information til beboere med brugsret til P-pladserne 15-39 på terræn

8 november, 2020 Ingen kommentarer

Pr. 1. oktober 2020 er administrationen af P-pladserne 15-39 på terræn (område 2792) flyttet fra Othania Ejendomme ApS (Morten M. Bang) til Ejerforeningen Promenaden.

Aftalen med Q-Park er i denne forbindelse udvidet fra den hidtidige aftale med brug af fysiske P-tilladelser (plastkort) til fremover desuden at omfatte brug af elektroniske P-tilladelser. De fysiske P-tilladelser kan fortsat benyttes af de brugere, der ønsker det. Den nye aftale giver de brugere, der ønsker at benytte elektroniske P-tilladelser, mulighed for dette. På den enkelte P-plads kan de to ordninger desuden kombineres, så fysiske P-tilladelser benyttes for nogle parkeringer, medens elektroniske P-tilladelser benyttes for andre.

Den nye elektroniske ordning (e-park) kan benyttes på to forskellige måder:

  • Brug af smartphone og appen ”e-park by Q-Park” giver mulighed for, at man selv tildeler P-tilladelse til en bestemt nummerplade (registreringsnummer). I appen kan man skifte nummerpladenummer efter behov, men der kan kun tildeles P-tilladelse til en nummerplade (dvs. et køretøj) ad gangen. (Menuen ”Tilladelser” bruges).
  • Brug af computer og hjemmesiden ”access.e-park.dk” giver samme mulighed som smartphone-ordningen og desuden mulighed for, at man selv tildeler P-tilladelser til flere forskellige nummerplader (registreringsnumre). De pågældende køretøjer kan så alle benytte den pågældende P-plads. (Menuen ”Udsted P-tilladelse” bruges).

Har du brugsret til en eller flere af P-pladserne 15-39 på terræn (område 2792), og ønsker du at benytte en af ovenstående muligheder (eller begge), sender du en mail til Ejerforeningen Promenaden på følgende mailadresse: parkering@promenadebyen-odense.dk og med følgende oplysninger:

  • Dit navn.
  • Din postadresse i Promenadebyen.
  • Din mailadresse (til brugerkonto hos Q-Park).
  • Pladsnummer på den eller de P-pladser du har brugsret til.

I løbet af nogle få dage vil du modtage en mail fra Q-Park med vejledning til, hvordan du aktiverer din P-tilladelse. P-tilladelsen er kun gyldig, hvis den er aktiveret i forbindelse med, at du indtaster et registreringsnummer (en nummerplade).

Hvis din mailadresse allerede er knyttet til en brugerkonto hos Q-Park (f.eks. til vores Gæstepladser), kan du efter modtagelse af mail fra Q-Park og aktivering af P-tilladelse benytte såvel smartphone-ordningen som computer-ordningen.

Hvis din mailadresse ikke allerede er knyttet til en brugerkonto hos Q-Park, kan du efter modtagelse af mail fra Q-Park og aktivering af P-tilladelse kun benytte smartphone-ordningen. Hvis du ønsker også at benytte computer-ordningen, skal du efter aktivering af din P-tilladelse sende endnu en mail til Ejerforeningen Promenaden (parkering@promenadebyen-odense.dk) med ønske om også at få tildelt denne mulighed. (Adgang til computer-ordningen kan kun gives til personer, der allerede har en brugerkonto hos Q-Park – derfor er denne to-trins-proces nødvendig).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Erik Nielsen på mail en.odense@hotmail.com eller på mobil 30 31 13 10.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Opslagstavlen, Parkering Tags: