GoBoat i Odense Havn

18 april, 2021 1 kommentar

Som mange sikkert allerede har observeret enten ved selvsyn eller gennem diverse medier, har GoBoat ApS etableret sig med picnicbåde i kanalen ved Promenadebyen.

GoBoat ApS udlejer picnicbåde i flere større byer i og uden for Danmark – herunder bl.a. også i Sverige, England og Australien. I Odense sker etableringen i henhold til en samarbejdsaftale mellem Odense Kommune, Ejerforeningen Promenaden og GoBoat ApS.

Som det ses på billedet, er foreløbig fire både ankommet til Odense Havn. I den kommende uge ankommer yderligere fire både. Ligeledes i den kommende uge vil GoBoat ApS informere beboerne i Promenadebyen yderligere om projektet (information omdelt i postkasserne). GoBoat ApS starter bådudlejningen fredag den 23. april 2021. Bådudlejningen er placeret ved havnekajen ud for Mesanen og grusparkeringspladsen – på adressen Tysklandkaj 3. Se desuden GoBoat Odenses hjemmeside https://goboatodense.dk for yderligere information.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: 5000havn, Opslagstavlen Tags:

Ny dato for generalforsamlinger i 2021

Corona-situationen og myndighedernes seneste udmeldinger om genåbning af samfundet gør det ikke muligt at holde Promenadebyens generalforsamlinger med fysisk fremmøde onsdag den 21. april 2021 som tidligere meddelt.

I samråd med bestyrelsesformændene i A/F’erne og vores administrator hos LEA Ejendomspartner A/S er det derfor besluttet at udsætte generalforsamlingerne til torsdag den 27. maj 2021 – naturligvis under forudsætning af, at corona-situationen til den tid tillader generalforsamlinger med fysisk fremmøde.

Hvis corona-situationen forhindrer generalforsamlinger med fysisk fremmøde helt frem til efteråret, så vil bestyrelserne overveje, om der skal holdes elektroniske generalforsamlinger i stedet for en yderligere udsættelse.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Referat fra bestyrelsesmøde i AF Stævnen

Referat fra bestyrelsesmøde i AF Stævnen d. 23. marts 2021 er nu tilgængeligt under Stævnens faneblad øverst på denne side.

Categories: Stævnen Tags:

Vinduespudsning i Stævnen, Broen og Sejlet

Der bliver pudset vinduer i Stævnen, Broen og Sejlet onsdag den 17. marts 2021.

Vinduespudseren begynder kl. 7.00.

Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Opslagstavlen, Rengøring Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 22. februar 2021

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 22. februar 2021 ligger på hjemmesiden under fanebladet “Broen > Broens bestyrelsesmøder”.

Referatet kan desuden ses via nedenstående link:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 22. februar 2021

Med venlig hilsen

A/F Broen

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Broen, Møder Tags:

Udvikling af Odense Havn

24 februar, 2021 Ingen kommentarer

A. Enggaard A/S, Odense Kommune og Lindø port of Odense har indgået samarbejdsaftale for udvikling af Odense Havn.

Se Odense Kommunes pressemeddelelse via nedenstående link:

Odense Kommunes pressemeddelelse

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: 5000havn, Opslagstavlen Tags:

Farvel til containerne i P-kælderen

14 februar, 2021 Ingen kommentarer

For snart et år siden blev der etableret indkast på terræn til papir og småt pap. Der har således været god tid til, at Odense Renovation A/S og vi beboere har kunnet “indkøre” systemet. Ejerforeningens bestyrelse har derfor sammen med Odense Renovation A/S besluttet, at containerne til papir og småt pap fjernes fra P-kælderen i forbindelse med næste tømning af containerne tirsdag den 23. februar 2021.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Affald, Opslagstavlen Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 3. februar 2021

12 februar, 2021 Ingen kommentarer

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 3. februar 2021 ligger på hjemmesiden under fanebladet “E/F Promenaden > E/F Promenadens bestyrelsesmøder”.

Referatet kan desuden ses via nedenstående link:

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 3. februar 2021

Med venlig hilsen

E/F Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Ejerforeningen, Møder Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i Parkeringslauget den 3. februar 2021

11 februar, 2021 Ingen kommentarer

Referat af bestyrelsesmøde i Parkeringslauget den 3. februar 2021 ligger på hjemmesiden under fanebladet “P-lauget > P-laugets bestyrelsesmøder”.

Referatet kan desuden ses via nedenstående link:

Referat af bestyrelsesmøde i Parkeringslauget den 3. februar 2021

Med venlig hilsen

Parkeringslauget Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Møder, Parkeringslauget Tags:

Nye muligheder i “e-park by Q-Park”

Fra i dag er der i “e-park by Q-Park” blevet flere muligheder for valg af varighed for parkering på Promenadebyens gæsteparkeringspladser.

Hidtil har man kunnet vælge mellem 6, 12 og 24 timers varighed. Nu kan man vælge mellem 2, 4, 8, 12, 16 og 24 timers varighed.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Opslagstavlen, Parkering Tags: